Ch.B. (Charlie) Aptroot

foto Ch.B. (Charlie) Aptroot
© Fotobureau Dijkstra
Source: Parlement.com.

Ondernemende en strijdbare VVD-politicus en bestuurder, die zich als Kamerlid sterk maakte voor ondernemers en automoblisten. Streed tegen de kilometerheffing en bepleitte een hogere maximumsnelheid. Als Tweede Kamerlid hield hij zich verder bezig met economische zaken en als voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven zette hij zich in voor versterking van het budgetrecht. Enige tijd voorzitter van de Kamercommissies van Onderwijs en van Financiën. Was zelf, na docent te zijn geweest, 23 jaar ondernemer en voorts voorzitter van de VVD-fracties in de gemeenteraad van Wassenaar en in Provinciale Staten van Zuid-Holland. Vanaf september 2012 tot april 2020 was de heer Aptroot burgemeester van Zoetermeer. In 2017-2018 was hij waarnemend burgemeester van Wassenaar en daarna een jaar in Voorschoten. Sinds mei 2021 is hij waarnemend burgemeester van Hilversum.

VVD
in de periode 2003-2012: lid Tweede Kamer

1.

First names

Charlie Bernard (Charlie)

2.

Personal data

Place and date of birth
's-Gravenhage, 20 September 1950

3.

Party/Movement

Party/Parties
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), from 1966

4.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 30 January 2003 until 20 September 2012
 • burgemeester van Zoetermeer, from 3 September 2012 until 31 March 2020
 • waarnemend burgemeester van Voorschoten, from 4 May 2020 until 19 May 2021 (vanwege ziekte en ontslag burgemeester P. Bouvy-Koene)
 • waarnemend burgemeester van Hilversum, from 19 May 2021 (vanwege ziekte van burgemeester P. Broertjes)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Previous (2/21)
 • lid algemeen bestuur Metropoolregio Rotterdam Den Haag
 • voorzitter districtscollege Politie

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions (2/6)
 • ondervoorzitter vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 11 November 2010 until 1 December 2011
 • voorzitter vaste commissie voor Financiën (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 9 November 2011 until 20 September 2012

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament (2/4)
 • Diende in 2008 samen met Jan ten Hoopen (CDA) en Mei Li Vos (PvdA) een initiatiefwetsvoorstel in over ruimere formulering van het verbod om mededingingsafspraken te maken om zo de positie van leveranciers met een beperkt marktaandeel te versterken. Het maken van mededingingsafspraken wordt mogelijk bij een gezamenlijke marktaandeel tien in plaats van vijf procent. Het voorstel werd in 2010 aangenomen en verscheen in Staatsblad 2011, nr. 569. (31.531)
 • Diende in 2012 met zijn fractiegenote Helma Lodders een initiatiefwetsvoorstel in over opheffing van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties (Wet opheffing product- en bedrijfschappen) (33.314)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Was in 2006 tijdens de interne verkiezingsstrijd om het lijsttrekkerschap tussen Rutte en Verdonk één van de vurigste aanhangers van Rita Verdonk.
 • Stemde in 2007 tegen het uit de fractie zetten van Rita Verdonk. Verklaarde op het daarop volgende partijcongres te overwegen de Kamer te verlaten, maar loyaal te blijven aan de VVD en zich niet te zullen aansluiten bij een eventuele fractie-Verdonk.
 • Werd in 2010 bij de verkiezing van Tweede Kamervoorzitter verslagen door Gerdi Verbeet. Hij kreeg 54 stemmen, Verbeet 94.

Private life
Legde in 1996 zijn wethouderschap neer vanwege andere drukke werkzaamheden

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.