Drs. A.M.C. (Angelien) Eijsink

foto Drs. A.M.C. (Angelien) Eijsink
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Angelien Eijsink
Source: Parlement.com.

Veertien jaar defensiewoordvoerster van de PvdA in de Tweede Kamer, die zich inzette voor veteranen en oorlogsgetroffenen, maar ook sprak over lastige dossiers als vredesmissies en de JSF. Was tevens actief in internationale parlementen en bijna vijf jaar een charmante en stijlvolle voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken. Zij begon haar loopbaan in het onderwijs, onder meer als kleuterleidster en muziekdocente. Daarna was zij, na een studie culturele antropologie, ambtenaar op Buitenlandse Zaken, laatstelijk als hoofd van de afdeling Zuidelijk Afrika.

PvdA
in de periode 2003-2017: lid Tweede Kamer

1.

Personal data

Surnames
Angeline Maria Catharina (Angelien)

Place and date of birth
Sint Isidorushoeve (gemeente Haaksbergen), 1 April 1960

2.

Party/Movement

Party/Parties
PvdA (Partij van de Arbeid)

3.

Main functions and occupations

 • hoofd afdeling Zuidelijk Afrika, directie Sub-Sahara Afrika, ministerie van Buitenlandse Zaken, from 2002 until January 2003
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 30 January 2003 until 23 March 2017
 • lid Tijdelijke Commissie Integriteit Belastingdienst, ministerie van Financiën, from July 2017 (1 dag per week)
 • zelfstandig adviseur bij projecten rondom Veiligheid, krijgsmacht en integriteitsvraagstukken, from 2018 (Uit hoofde daarvan lid van verschillende adviescommissies en het stichtingsbestuur van de Invictus Games 2020 in Nederland)
 • voorzitter bestuursraad CAOP (kenniscentrum arbeidszaken), from 1 January 2019

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Current (2/11)
 • lid bestuur Stichting Wetenschappelijk Onderwijs en Onderzoek, Nederlandse Defensie Academie, from 2021
 • lid Comité Iran Vrij, from March 2023

Previous (2/14)
 • lid Begeleidingscommissie Dutchbat III-onderzoek, from 2019 until 2020
 • voorzitter Stichting NIDV (Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid), from 1 October 2021 until 1 March 2022

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions (2/5)
 • voorzitter vaste commissie voor Buitenlandse Zaken (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 21 November 2012 until 23 March 2017
 • vicevoorzitter Parlementaire Assemblée van de NAVO, from 24 November 2014

Honorary positions
lid Comité van Aanbeveling Stichting Veteranen Kunst, from November 2011

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (3/4)
 • Bracht in 2007 namens haar fractie een plan uit over andere inzet van middelen voor defensie. Er moet meer nadruk en financiële ruimte komen voor het personeelsbeleid door samenvoeging van onderdelen en afstoten van overbodig materieel. Op die manier moet de krijgsmacht zich, budgetneutraal, kunnen aanpassen aan haar nieuwe rol in de wereld.
 • Nam in 2011 van Marjo van Dijken de verdediging over van een initiatiefnota over gedwongen anticonceptie ('Onverantwoord ouderschap')
 • Diende in 2010 samen met Remi Poppe (SP), Alexander Pechtold (D66) en Mariko Peters (GroenLinks) een initiatiefwetsvoorstel in over de bijzondere zorgplicht voor veteranen (Veteranenwet). In 2011 werden medeverdedigers van dit voorstel Jasper van Dijk (SP), Wassila Hachchi (D66), Arjan El Fassed (GroenLinks), Joël Voordewind (CU), Marianne Thieme (PvdD), Kees van der Staaij (SGP), Marcial Hernandez (PVV), Hanke Bruins Slot (CDA) en André Bosman (VVD). Het wetsvoorstel werd in 2011 in beide Kamers aangenomen. De wet verscheen in Staatsblad 2012, nr. 133. (32.414)

Dissenting voting behaviour (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen (3/4)
 • Liep in februari 2005 stage aan boord van de onderzeeboot Hr.Ms. "Dolfijn" tijdens een NAVO-oefening bij Noorwegen. Zij wilde ervaren wat invoering van gemengde bemanning bij de onderzeebootdienst zou betekenen voor de verhoudingen aan boord. Was de eerste vrouw die aan boord mocht blijven slapen.
 • Lanceerde in november 2005 samen met de militaire vakbond AFMP/FNV het plan 'Zonder actie, geen reactie' over grotere mogelijkheden voor vrouwen om actief te worden in de krijgsmacht
 • Bracht in augustus 2006 het manifest 'Onderwijs als Kinderrecht - wanneer speciaal onderwijs in beeld komt' uit

Private life
 • Voormalig permanent vertegenwoordiger bij de EU, oud-staatsraad en voormalig D66-wethouder en -minister Tom de Bruijn is haar partner

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.