A.J. (Anja) Timmer

foto A.J. (Anja) Timmer
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: PvdA
Source: Parlement.com.

PvdA-politica uit Twente, die voor zij Tweede Kamerlid werd drieëntwintig jaar in ziekenhuizen, de ouderenzorg en de thuiszorg werkte. Na gemeenteraadslid in Hengelo (Ov.) te zijn geweest, stapte zij in 2003 over naar de Haagse politiek. Hield zich als Kamerlid (in de perioden 2003-2006 en 2007-2010) onder meer bezig met emancipatie, homorechten, sociale zaken, eerstelijnszorg en arbeidsmarkt in de zorg, familie- en personenrecht en zaken betreffende het koninklijk huis. Verder was zij enige tijd voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken. In 2012-2016 was zij wethouder van Almelo.

PvdA
in de periode 2003-2010: lid Tweede Kamer

1.

Personal data

Surnames
Annie Jeanette (Anja)

Place and date of birth
Emmen, 14 March 1961

2.

Party/Movement

Party/Parties
PvdA (Partij van de Arbeid), from 1980

3.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 30 January 2003 until 30 November 2006
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 20 November 2007 until 17 June 2010
 • wethouder (van ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, stadsbeheer en openbare werken en regiozaken) van Almelo, from 10 July 2012 until 4 June 2014
 • lid gemeenteraad van Almelo, from 27 March 2014 until 4 June 2014
 • wethouder (van jeugdzorg en zorg, stadsbeheer, wijkgericht werken, regiozaken, en personeel & organisatie) van Almelo, from 4 June 2014 until October 2016
 • centrummanager Hengelo (Ov.), SCH (Stichting Centrummanagement Hengelo), from 1 February 2018 until February 2020

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Current (2/3)
 • voorzitter Raad van Commissarissen Onderhoud Enschede, from January 2017
 • lid Raad van Toezicht Zorgbelang Overijssel, from February 2017

Previous (2/6)
 • lid Raad van Toezicht samenwerkingsverband Stichting Expertis Onderwijsadviseurs met de Hogeschool Edith Stein/Onderwijscentrum Twente
 • lid bestuur Vrienden van Karakter (jeugd-GGZ)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
voorzitter vaste commissie voor Economische Zaken (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 22 April 2009 until 17 June 2010

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Diende in 2006 een initiatiefwetsvoorstel in over verruiming van de rechtsmacht en verhoging van de strafmaat ter zake van internationale kinderontvoering. In oktober 2008 werd Teeven (VVD) medeverdediger van het voorstel. Het wetsvoorstel werd in 2014 ingetrokken. (30.491)
 • Bracht in 2006 samen met haar fractiegenoot Martijn van Dam een rapport uit over de geringe effecten van ICT-projecten in de zorg
 • Diende in 2010 samen met Boris van der Ham (D66) en Naima Azough (GroenLinks) een initiatiefwetsvoorstel in tot toevoeging van handicap en hetero- of homoseksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond (eerste lezing grondwetsherziening) (32.411)

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Was in de periode 2003-2006 woordvoerster op het terrein van verslavingen (drugs, alcohol, gokken, tabak), en voor het beleid rond werken in de zorg (arbeidsmarktbeleid, opleidingen, beroepen). Daarnaast hield zij zich onder meer bezig met het homobeleid, jeugdzorg en mantelzorg.
 • In de periode 2007-2010 hield zij zich onder meer bezig met arbeidsomstandigheden en arbeidsinspectie, verlofregelingen, maatschappelijke opvang, homobeleid, familie- en personenrecht en emancipatie. Daarnaast was zij woordvoerster algemene zaken en het koninklijk huis.
 

9.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.