Dr. W. (Wybo) Fijnje

foto Dr. W. (Wybo) Fijnje
Naar de originele foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie
Source: Parlement.com.

Patriottisch voorman en publicist die in 1798 voorzitter was van het radicale Uitvoerend Bewind, dat na de staatsgreep van januari van dat jaar aan de macht kwam. Zijn politieke rol was na enkele maanden al uitgespeeld, nadat hij vanwege verduistering van staatsgelden was gearresteerd. Was aanvankelijk doopsgezind leraar en daarna redacteur van een patriottische krant in Delft. Na zijn politieke loopbaan werd hij in 1805 redacteur van de eerste Staatscourant.

in de periode 1798: lid radikale Uitvoerend Bewind

1.

Personal data

Surnames
Wybo (Wybo)

Place and date of birth
Zwolle, 24 January 1750

Place and date of death
Amsterdam, 2 October 1809

2.

Party/Movement

Party/Movement
 • patriottisch (secretaris der geconstitueerden)
 • radikaal-democraat, unitariër

3.

Main functions and occupations

 • gedeputeerde ter Staten-Generaal, from 11 January 1796 until 1 March 1796 (voor Holland)
 • lid Uitvoerend Bewind der Bataafsche Republiek, from 23 January 1798 until 12 June 1798 (provisioneel tot 17 maart)
 • ambteloos, from June 1798 until August 1805
 • redacteur "Bataafsche Staatscourant" (later "Koninklijke Courant" en "Moniteur van Amsterdam"), from 14 August 1805 until 2 October 1809

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Other positions

lid correspondentie-bureau "De Uitkijk" te Amsterdam

5.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Miscellaneous

algemeen
 • Opsteller van het Leidsche program van de patriotten
 • Had een leidende rol in de staatsgreep van 22 januari 1798
 • Werd na de revolutie van juni 1798 afgezet en vluchtte

7.

Publications

Publications
 • A.J. van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden, deel VI, 86
 • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel I, 906
 • C. Kroes-Lichtenberg, "Dr. Wybo Fijnje 1750-1809" (1957)

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek

8.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.