P. (Pieter) Vreede

foto P. (Pieter) Vreede
bron: Cornelius Rogge
Source: Parlement.com.

Leidse en later Tilburgse lakenfabrikant die één van de voormannen van de radicale patriotten was. Schreef pamfletten tegen het stadhouderlijk bewind en kwam na de Franse inval in de Nationale Vergadering. Fel voorstander van een unitarische Grondwet en nauw betrokken bij de omwenteling van januari 1798 waarbij de federalisten en moderaten uit de vergadering werden verwijderd. Nam toen zitting in het Uitvoerend Bewind. Na de staatsgreep van juni 1798 week hij uit naar het buitenland. Hij keerde terug toen de aanklacht tegen hem was ingetrokken, maar speelde geen politieke rol meer.

in de periode 1796-1798: lid Eerste Nationale Vergadering, lid Tweede Nationale Vergadering, lid Constituerende Vergadering, lid radikale Uitvoerend Bewind

1.

First name

Pieter (Pieter)

2.

Personal data

Place and date of birth
Leiden, 8 October 1750

Place and date of death
Heusden, 21 September 1837

3.

Party/Movement

Party/Movement
Republikein (in de Nationale Vergaderingen)

4.

Main functions and occupations

  • commies ter directie van de convooien en licenten te Utrecht, from 1822 until 1824
  • toegevoegd aan de hoofdadministratie der directe belastingen, invoerrechten en accijnzen, from 1824 until 1837

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Other positions

secretaris vrijkorps van Holland, 1785

Derived functions (2/4)
  • lid commissie tot de binnenlandse correspondentie, from 1 April 1796 (eerste nationale vergadering)
  • lid commissie tot het examineren van de geloofsbrieven van de representanten, from 2 April 1796 (eerste nationale vergadering)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Miscellaneous

algemeen (3/4)
  • Stelde in oktober 1785 met Wijbo Fijnje het Leids programma op: een staatsregeling om de Republiek door een heilzame vereniging der belangen van regent en burger van binnen gelukkig en van buiten geducht te maken.
  • Eén van de leiders van de staatsgreep van 22 januari 1798
  • Vluchtte na de staatsgreep van juni 1798 naar het buitenland

Private life
  • Eén van de oprichters en lid van de commissie van gewapende burgerkorpsen tot expeditie van de militaire zaken te Woerden (1786)
  • Zijn vader was laken- en wollendekenfabrikant en greinreder

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

8.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.