Mr. J.L. (Jim) Janssen van Raaij

foto Mr. J.L. (Jim) Janssen van Raaij
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotobureau Dijkstra
Source: Parlement.com.

Rotterdamse advocaat, CHU- en CDA-prominent, Europarlementariër en LPF-Tweede Kamerlid. Bourgondiër met belangstelling voor wapens en krijgskunst. Zette zich in voor de belangen van profvoetballers. Als secretaris van de CHU i nauw betrokken bij de totstandkoming van het CDA. In het Europarlement enkele malen in opspraak gekomen, zonder dat beschuldigingen overigens steeds hard gemaakt konden worden. Verliet desondanks de Christendemocratische fractie. Werd als LPF-Kamerlid gekandideerd voor het Tweede Kamervoorzitterschap. Speelde in de Kamer echter geen belangrijke rol.

LPF, CDA
in de periode 1979-2003: lid Tweede Kamer, lid Europees Parlement

1.

Personal data

Surnames
James Leonard (Jim)

Place and date of birth
Muntok (Ned.-Indië), 1 June 1932

Place and date of death
's-Gravenhage, 11 February 2010

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • CHU (Christelijk-Historische Unie), until 11 October 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), from 11 October 1980 until November 1996
 • Unie voor Europa (fractie Europees Parlement, namens de AOV en de Unie 55+), from December 1996 until June 1999
 • EVPN (Europees Verkiezers Platform Nederland)
 • LPF (Lijst Pim Fortuyn), from 2002 until 2008

3.

Main functions and occupations

 • advocaat en procureur te Rotterdam, from 1955
 • lid gemeenteraad van Rotterdam, from 13 October 1977 until 23 August 1979
 • lid Europees Parlement, from 17 July 1979 until 24 July 1984
 • lid Europees Parlement, from 5 November 1986 until 20 July 1999
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 23 May 2002 until 30 January 2003

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • voorzitter Raad van Commissarissen "Nestlé Nederland N.V.", from June 1990
 • voorzitter Stichting Mijnopruimingsacademie Wanroy Nederland, from November 2002

Derived functions (2/4)
 • ondervoorzitter vaste commissie voor Buitenlandse Zaken (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 3 October 2002 until 30 January 2003
 • lid Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie, from 18 November 2002 until 23 June 2003

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Hield zich als Tweede Kamerlid vooral bezig met justitie en buitenlandse zaken

Activities on European affairs (3/6)
 • Diende in maart 1996 en februari 1997 verslagen in over beleggerscompensatiestelsels, waarin (kleine) beleggers tot een waarde van 20.000 ecu worden beschermd ingeval een onderneming de verplichtingen niet na kan komen door fraude of faillissement.
 • Stemde in mei 1998 als europarlementariër tegen de invoering van de euro (formeel: tegen de ingang van de derde fase van de EMU met elf landen).
 • Stemde in mei 1998 tegen de benoeming van Wim Duisenberg tot president van de Europese Centrale Bank.

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

algemeen (3/4)
 • Trad 2 december 1996 uit de christendemocratische fractie, nadat het CDA verlangd had dat hij zijn zetel zou opgeven.
 • Trad nadien in het Europees Parlement in de fractie van onafhankelijke leden op als vertegenwoordiger van AOV/Unie 55+. Dit laatste naar aanleiding van - door hem ontkende - beschuldigingen over de vermenging van zakelijke en politieke belangen (zo zou hij briefpapier van de fractie voor persoonlijke doeleinden hebben gebruikt). Had een slechte verhouding met Hanja Maij-Weggen, de leidster van de Nederlandse christendemocratische delegatie in het Europees Parlement.
 • Was in mei 2002 kandidaat voor het voorzitterschap van de Tweede Kamer, maar werd niet gekozen. Kreeg 24 van de 146 stemmen.

Private life
 • Overleefde als jongen Japanse gevangenschap in kamp Tjihapit. Zijn twee jaar oudere broer overleed in mei 1942 in Bandoeng.
 • Keerde in 1946 uit Indië terug in Nederland
 • Zijn vader was ingenieur en jurist en lid van de Volksraad en van de gemeenteraad van Bandoeng

Anecdotes and citations
 • Liet zich in 1977 in jacquet installeren als raadslid van Rotterdam
 • Toen Europees Commissaris Vredeling zich in 1979 in Straatsburg ernstig opwond over Roy Jenkins, voorzitter van de Europese Commissie, smeet hij een (inmiddels lege) whiskyfles naar een spiegelruit. De ruit, ter waarde van ca. 25000 gulden, werd vernield. In een versie van dit incident wordt gesuggereerd dat Vredeling een asbak naar het hoofd van Janssen van Raaij zou hebben gegooid. Er is echter een andere lezing die stelt dat het juist Janssen van Raaij was die hem suggereerde de whiskyfles in het verhaal te vervangen door 'een asbak'.

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publications

Publications
Arjan Visser, "Eerst zingen, dan schieten", in: Trouw, 9 november 2002 (rubriek "Tien geboden")

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.