S.J. van Langen

foto S.J. van Langen
Source: Parlement.com.

Vooraanstaande radicale (democratische) patriot, die in 1798 deel uitmaakte van het Uitvoerend Bewind dat na een staatsgreep aan de macht kwam. Was in Leiden lakenfabrikant en zat in 1795 in de provisionele raad van Leiden. Werd in 1796 tot lid van de Nationale Vergadering gekozen en sprak zich daar uit voor een unitarische Grondwet. Zijn politieke rol was uitgespeeld na de staatsgreep van juni 1798. Vanwege beschuldiging van zelfverrijking werd hij enige tijd gevangen gezet.

in de periode 1796-1798: lid Eerste Nationale Vergadering, lid Tweede Nationale Vergadering, lid Constituerende Vergadering, lid radikale Uitvoerend Bewind

1.

First names

Stefanus Jacobus

2.

Personal data

Place and date of birth
Leiden, 2 April 1758

Place and date of death
Breda, 27 March 1847

3.

Party/Movement

Party/Movement
Republikein (in de Nationale Vergaderingen)

4.

Main functions and occupations

  • lid Constituerende Vergadering, from 22 January 1798 until 25 January 1798
  • lid Uitvoerend Bewind der Bataafsche Republiek, from 25 January 1798 until 12 June 1798 (buitenlandse zaken)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Other positions

  • lid comité tot de fourage te Leiden
  • lid algemeene hollandsche commissie tot onderzoek naar de politieke en financiele gedragingen van de leden en de ministers van het vorig bestuur, from 3 August 1795

6.

Miscellaneous

algemeen (3/4)
  • Op 11 februari 1798 vond een gesprek plaats tussen de secretaris Van Langen en de secretaris Baras, lid van het Directoire. Hierbij werd de goedkeuring van de staatsgreep door Baras verkregen tegen betaling van f 300.000,-. Tevens moest de Bataafse republiek laken en linnen leveren voor de Franse troepen. Van deze leveranties trokken Vreede en Van Langen als lakenfabrikanten groot voordeel.
  • Na de staatsgreep van 22 januari 1798 werd hij gevangen genomen. Hij werd verdacht van ernstige onregelmatigheden in zijn geldelijk beheer ten tijde van zijn lidmaatschap van het Uitvoerend Bewind. Zijn vrijlating volgde op 19 december 1798.
  • Na zijn vrijlating bleek zijn fabriek geheel verlopen te zijn, waardoor hij geheel verarmd was. Onder koning Lodewijk Napoleon is hem een jaargeld toegekend dat ook onder koning Willem I en koning Willem II nog werd uitbetaald

Private life
Zijn vader was fabrikant en laken- en garenverver te Leiden

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

7.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

8.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.