K.L. (Khee Liang) Phoa

foto K.L. (Khee Liang) Phoa
Source: Parlement.com.

LPF-staatssecretaris van Sociale Zaken, onder meer belast met Emancipatie en Gezinszaken, in het kabinet-Balkenende I i als opvolger van Philomena Bijlhout i. Was daarvoor 13 jaar zelfstandig gevestigd fysiotherapeut en 11 jaar directeur van de Stichting Verantwoord Alcoholgebruik. Dankte zijn benoeming vooral aan de relatie van zijn dochter met het LPF-Kamerlid Varela i. Lanceerde als staatssecretaris met veel enthousiasme plannen op het gebied van emancipatie, maar riep door het weinig concrete karakter daarvan (mede door de demissionaire status van het kabinet) irritatie op bij een deel van de Tweede Kamer. Voerde daardoor nogal vruchteloze debatten.

LPF
in de periode 2002-2003: staatssecretaris

1.

First names

Khee Liang (Khee Liang)

2.

Personal data

Place and date of birth
Rotterdam, 3 May 1955

3.

Party/Movement

Party/Parties
LPF (Lijst Pim Fortuyn)

4.

Main functions and occupations

  • staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (belast met gezins- en emancipatiezaken), from 9 September 2002 until 27 May 2003
  • docent in de vakken Bedrijfsstrategie en Marketing Communicatie, BTEC Centre Capital University of Economics and Business, in Beijing, from September 2006 until 2017
  • zelfstandige, persoonlijk- en zakelijk coach in Beijing, from September 2006

Responsibilities as minister
  • Was als staatssecretaris belast met aangelegenheden betreffende emancipatie en familiezaken, waaronder levensloop- en gezinsbeleid, arbeid en zorg, gelijke behandeling en kinderopvang.

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Other positions

Previous (2/8)
  • voorzitter Commissie Geselecteerd Jeugdtennis KNLTB, district Rotterdam, from 1996 until 2002
  • voorzitter Stichting Topturnen, Regio Rotterdam

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

Policy-making activities as minister
  • Bracht in 2002 de beleidsbrief 'Emancipatie en Familiezaken 2003' uit. Centraal staat daarin: 'Emancipatie en familiezaken is (...) vooral de kunst om onszelf te leren ontwikkelen tot burger. Leren omgaan met vrijheid. Leren verantwoordelijkheid dragen. En vooral leren communiceren, samenleven en samenwerken. Het motto bij de beleidsvisie is 'It takes two to tango'. Het accent lag op lopend beleid. (28.680)

8.

Miscellaneous

algemeen
  • Was opvolger van Philomena Bijlhout, die direct na haar benoeming tot staatssecretaris was afgetreden. Hij was een kennis van LPF-Tweede Kamerlid Varela, die een relatie had met zijn oudste dochter Lianne. Beiden waren verdienstelijke tennisters. Aanvankelijk was Fiona de Vilder lange tijd in beeld als nieuwe staatssecretaris, maar zij haakte uiteindelijk af. Tussen het aftreden van Bijlhout en zijn benoeming zaten ruim zes weken.

Anecdotes and citations
  • Achtte zichzelf bijzonder geschikt als staatssecretaris voor gezins- en emancipatiezaken, omdat, zoals hij zei, "ik een vrouw heb en drie dochters."

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.