Dr. S.R.A. (Steven) van Eijck

foto Dr. S.R.A. (Steven) van Eijck
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: RVD
Source: Parlement.com.

Staatssecretaris van financiën namens de LPF in het eerste kabinet-Balkenende i. Had in die functie een goede naam vanwege zijn inhoudelijke deskundigheid. Hij was eerder docent fiscale economie en financiële planning en directeur van wetenschappelijke instituten van de Erasmus Universiteit. Na zijn aftreden als staatssecretaris werd de heer Van Eijck commissaris voor jeugd- en jongerenbeleid, in welke functie hij de regering adviseerde over onder meer jeugdzorg en jeugdhulpverlening. Daarna was hij voorzitter van de Landelijke Huisartsen Vereniging. In 2005 promoveerde de heer Van Eijck op een fiscaal onderwerp aan de Erasmus Universiteit.

LPF
in de periode 2002-2003: staatssecretaris

1.

Personal data

Surnames
Steven Richard Antonius (Steven)

Place and date of birth
Rotterdam, 4 August 1959

2.

Party/Movement

Party/Parties
partijloos

Equally disposed party
LPF (Lijst Pim Fortuyn)

3.

Main functions and occupations

 • universitair hoofddocent economie, Open Universiteit te Heerlen, 2002
 • staatssecretaris van Financiën (belast met onder meer fiscale zaken en financiën lagere overheden), from 22 July 2002 until 27 May 2003
 • commissaris voor het jeugd- en jongerenbeleid, from 16 December 2003 until 1 August 2006
 • voorzitter LHV (Landelijke Huisartsen Vereniging), from 1 May 2006 until 1 August 2014
 • speciaal regeringsvertegenwoordiger circulaire economie, from 1 June 2024

Responsibilities as minister
 • Was als staatssecretaris belast met 1. de fiscale aangelegenheden en alle aangelegenheden de Belastingdienst betreffende; 2. de aangelegenheden betreffende de financiën van de lagere overheden; 3. de aangelegenheden betreffende het muntwezen, inclusief De Nederlandse Munt, de Domeinen, de Nederlandse Inkoopcombinatie en de Stichting Exploitatie Nederlandse Staatsloterij.

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Current (2/3)
 • lid bestuur Stichting Hoge Veluwe Fonds
 • voorzitter Stichting Open/Wecycle E-waste, from 2021

Previous (2/35)
 • lid bestuur Belasting- en douanemuseum te Rotterdam
 • voorzitter Mobiliteitsalliantie, from April 2021 until 1 December 2022

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

Legislative activities as minister
 • Bracht in 2002 in het kader van het Belastingplan 2003 samen met minister Hoogervorst enkele wetten tot stand, waarbij de spaarloonregeling werd versoberd, en de premiespaar- en winstdelingsregeling, alsmede de basisaftrek lijfrente werden afgeschaft. Ook andere versoberingen worden doorgevoerd, zoals de afschaffing van de fietsregeling en de feestdagenregeling. Verder worden enkele versoberingen aangebracht in de regelingen voor fiscale bevordering van het gebruik van groene stroom en komt er een modernisering van maatregelen t.b.v. de arbeidsmarkt. Er wordt een levensloopfaciliteit in het leven geroepen.
 • Bracht in 2002 een wet tot stand ter wetsvoorstel Goedkeuring van het op 5 juni 2001 te Luxemburg tot stand gekomen verdrag met België tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen. Het verdrag moet onder meer het betalen van dubbele belasting door met name grensarbeiders voorkomen.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Trad tijdens de formatie van 2002 op als adviseur en secondant van LPF-onderhandelaar Mat Herben

Private life
 • Zijn moeder was een dochter van A.M.C.J. Steinkühler (1900-1952), Eerste Kamerlid voor de KVP
 • Werd in 1999 door zijn studenten uitgeroepen tot 'docent van het jaar'
 • Was voor hij staatssecretaris werd bezig met het schrijven van een dissertatie

9.

Publications

Publications
Claudia Kammer en Antoinette Reerink, "Hij geeft altijd advies, gevraagd of niet. Steven van Eijck houdt van Den Haag en adviseert met tomeloze energie tal van beleidsmakers", NRC Handelsblad, 14 mei 2007

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.