D. (Dick) Hillenius - EU monitor

EU monitor
Sunday, September 27, 2020
calendar

D. (Dick) Hillenius

foto D. (Dick) Hillenius vergrootglas
Source: Parlement.com.

Haagse journalist en voorlichter VNG. Typische verteller, die schreef over mensen en zaken uit het heden en verleden van het binnenlands bestuur en het parlement. Hij beleefde bestuurlijk en politiek Nederland als een groot dorp waar hij als één van de ouderen bijna iedereen kende. Bovendien was hij een vat vol anekdotes. Sinds zijn pensionering een vruchtbaar publicist van historische studies en kronieken. Werkte sinds 2002 als medewerker van het biografisch archief van het PDC, waarbij hij zich vooral toelegde op het schrijven van typeringen van politici uit de periode 1945-1970. Daarnaast verzamelde hij biografisch materiaal over belangrijke 20e-eeuwse 'opiniemakers' zoals Elout, Van Randwijk en Van Raalte.

in de periode 2002-2007: medewerker biografisch archief PDC

1.

First name

Dirk (Dick)

2.

Personal data

Place and date of birth
Amsterdam, 23 June 1928

Place and date of death
's-Gravenhage, 10 December 2007

3.

Party/Movement

Party/Parties
PvdA (Partij van de Arbeid), from 1 May 1953

4.

Main functions and occupations

Main functions and occupations (2/5)
  • algemeen adviseur directie VNG, from 1990 until 1 July 1993
  • publicist, from 1 July 1993

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

  • secretaris Stichting Instandhouding Joodse begraafplaats te 's-Gravenhage, from 1990 until 1999
  • freelance medewerker biografisch archief, PDC Universiteit Leiden, from 2002 until 2007

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen
  • Zijn vader was makelaar in grafische vakken en schoolmeubelfabrikant

Anecdotes and citations
  • Werd vaak verwisseld met zijn neef (en naamgenoot), de bioloog Dick Hillenius
  • Een medewerker van de VNG merkte eens tegen hem op: "Zeg, u bent toch die man die altijd die stukjes schrijft voor ons blad. U schrijft geloof ik overal over, als het moet zelfs over de straatstenen". Toen dacht hij: de 'straatstenen'? Waarom ook niet? Laat ik daar maar eens een column aan wijden.

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.