Phoa beëdigd als staatssecretaris

Monday, September 9 2002, 19:09

Koningin Beatrix heeft Khee Liang Phoa beëdigd als staatssecretaris van Soiciale Zaken en Werkgelegenheid. De LPF'er Phoa krijgt als belangrijkste taken emancipatie en familiezaken. Onderwerpen waarmee hij zich gaat bezighouden zijn onder meer de kinderopvang, de levensloopregeling en de 'verlofknip'.