Mr. A.R. Zimmerman

foto Mr. A.R. Zimmerman
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

Rotterdamse burgemeester onder andere ten tijde van de Eerste Wereldoorlog. Speelde een belangrijke rol in de november-gebeurtenissen van 1918. Door zijn tegemoetkomende houding werden sommige sociaaldemocratische voormannen gesterkt in de gedachte dat ook in Nederland een revolutie mogelijk was. Zimmerman, een krachtdadige persoonlijkheid, bestuurde op vrij autoritaire wijze Rotterdam en zette zich sterk in voor stads- en havenontwikkeling. Eerder was hij gemeentesecretaris en burgemeester van Dordrecht. Na zijn burgemeesterschap in Rotterdam werd hij volkenbondscommissaris in Oostenrijk.

in de periode 1906-1923: burgemeester van Rotterdam

1.

Personal data

Place and date of birth
Amsterdam, 17 January 1869

Place and date of death
Velp (gem. Rheden, Gld.), 2 July 1939

2.

Party/Movement

Party/Movement
oud- of vrij-liberaal

3.

Main functions and occupations

  • burgemeester van Dordrecht, from 1 July 1899 until 1 May 1906
  • burgemeester van Rotterdam, from 1 May 1906 until 15 March 1923
  • commissaris-generaal van de Volkenbond te Wenen, from 15 December 1922 until 1 July 1926 (combineerde dit ambt nog drie maanden met het burgemeesterschap van Rotterdam)
  • president Anglo-Mexican Claims Commission, from August 1928 until 1932
  • ambteloos, from 1932

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Other positions

  • lid Raad van Commissarissen "Internatio"
  • lid Raad van Commissarissen Transatlantische Hypotheekbank

Honorary positions
preses magnificus Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke wijsbegeerte te Rotterdam

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Miscellaneous

Private life
  • Zijn vader was koopman en bankier

7.

Publications

Publications
  • J.M. Pattist, "Drie burgemeesters", in: "Bekende Rotterdammers door hun stadgenoten beschreven" (1951)
  • J. Bosmans, "Zimmerman, Alfred Rudolph (1869-1939)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel I, 678

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland

8.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.