Dr. R. (Roel) Fernhout

foto Dr. R. (Roel) Fernhout
Source: Parlement.com.

Rechtsgeleerde, deskundige op het gebied van het migratierecht en mensenrechten, die zes jaar de Nationale ombudsman i was. Was tevens enige jaren vicevoorzitter van de Nederlandse afdeling van Amnesty International. Werd tot Ombudsman benoemd nadat de benoeming van oud-minister Sorgdrager i op het laatste moment niet was doorgegaan. Richtte zich onder meer op het breder bekendmaken van het instituut Nationale Ombudsman, onder meer via een Postbus 51-campagne. Vroeg daarnaast aandacht voor een beter intern klachtrecht bij bestuursorganen. Zag in 2005 vanwege rugklachten af van een tweede termijn.

in de periode 1999-2005: Nationale ombudsman

1.

First name

Roel (Roel)

2.

Personal data

Place and date of birth
Zwolle, 8 August 1947

3.

Main functions and occupations

  • bijzonder hoogleraar Europees recht, in het bijzonder Europees migratierecht (Jean Monnetleerstoel), Katholieke Universiteit Nijmegen, from 15 February 1991 until 1 October 1999
  • bijzonder hoogleraar migratierecht en rechtsbescherming, Radboud Universiteit Nijmegen, from May 2006 until 16 November 2013
  • voorzitter Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI), from December 2014

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Other positions

Previous (2/7)
  • voorzitter Stichting Movies that Matter, from 2006
  • lid Raad van Advies E.M. Meijers Instituut

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.