Dr. J.F. (Jaap) Rang

foto Dr. J.F. (Jaap) Rang
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

Aan de VU opgeleide jurist en deskundige op het gebied van sociale verzekeringen, arbeidsrecht en gezondheidsrecht die in 1982 de eerste Nationale ombudsman werd. Was in Utrecht en Leiden hoogleraar en had zitting in diverse belangrijke adviesorganen op het gebied van verzekeringen. Stond voor de moeilijke taak de Nationale ombudsman als instituut te vestigen en daaraan bekendheid te geven. De vele rapporten die hij produceerde kregen echter niet altijd de aandacht die hij verlangde. Moest tot zijn spijt op dringend medisch advies voor het einde van zijn ambtstermijn zijn functie neerleggen.

in de periode 1982-1987: Nationale ombudsman

1.

Personal data

Surnames
Jacob Folkert (Jaap)

Place and date of birth
Amsterdam, 8 August 1931

Place and date of death
Den Ham (gem. Twenterand), 11 September 2016

2.

Party/Movement

Party/Parties
ARP (Anti-Revolutionaire Partij)

3.

Main functions and occupations

 • hoofd personeelszaken, Vrije Universiteit te Amsterdam, from 1 March 1960 until 1 April 1964
 • wetenschappelijk hoofdmedewerker sociale geneeskunde, Vrije Universiteit te Amsterdam, from 1 April 1964 until 1972
 • bijzonder hoogleraar gezondheidsrecht, Rijksuniversiteit Leiden, from 4 September 1972 until 1 January 1982 (vanwege het Leids Universiteitsfonds)
 • hoogleraar arbeidsrecht en sociale verzekeringen, Rijksuniversiteit Utrecht, from 15 December 1972 until 1 January 1982
 • Nationale ombudsman, from 1 January 1982 until 1 April 1987

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Other positions

 • voorzitter diverse arbitragecommissies in de gezondheidszorg
 • medewerker "Oosthoek Encyclopedie"

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Miscellaneous

algemeen
 • In de vijf jaar dat hij Ombudsman was, besprak de Tweede Kamer slechts eenmaal een jaarverslag. Naar aanleiding van de 1277 rapporten die naar de Kamer werden gestuurd, werden slechts enkele malen door Kamerleden vragen gesteld.
 • Moest op dringend advies van de Rijksgeneeskundige Dienst het ambt neerlegen. Zou weer benoemd worden tot buitengewoon hoogleraar aan de VU voor 1 dag in de week, maar een ernstig auto-ongeluk maakte dat onmogelijk.

Private life
 • Promoveerde bij prof. W.F. de Gaay Fortman

Campaign trail
 • Stond in 1971 op de ARP-kandidatenlijst voor de Eerste Kamer (Groep III)

7.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

8.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.