Dr.Mr. J.L.W. baron de Geer van Jutphaas

foto Dr.Mr. J.L.W. baron de Geer van Jutphaas
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie
Source: Parlement.com.

Utrechter die na een ambtelijke loopbaan in 1817 griffier van de Tweede Kamer werd. In 1842 stapte hij over naar de Eerste Kamer. Had een groot aantal publicaties op zijn naam onder andere over planten en zijn familierelaties in Zweden. Nam - na enige aandrang - in 1850 ontslag vanwege zijn leeftijd.

in de periode 1817-1850: Griffier Eerste Kamer, Griffier Tweede Kamer

1.

Personal data

Surnames
Jan Lodewijk Willem

Place and date of birth
Utrecht, 14 November 1784

Place and date of death
Utrecht, 3 November 1857

2.

Main functions and occupations

  • lid provisionele regering van Utrecht, 1813
  • commies van Staat bij de Raad van State, 1815
  • secretaris ministerie Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, from September 1815 until November 1817
  • griffier Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 20 November 1817 until 26 November 1842
  • griffier Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 28 November 1842 until 16 December 1850

3.

Other positions

  • secretaris commissie voor het hoger onderwijs, from 1815 until 1818
  • hoogheemraad waterschap "Heycop, genaamd de Lange Vliet", from 1844

4.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

5.

Miscellaneous

Private life
  • Zijn vader was kanunnik van Sint Marie te Utrecht

Titles of nobility
  • jonkheer
  • baron, 11 June 1822

6.

Publications

Publications
B.J. Bonenkamp, "De elf Griffiers van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, in: "Handelingen van Adriaan. Liber amicorum t.g.v. het afscheid van drs. A. Sprey als griffier van de Eerste Kamer, 23 mrt. 1993"

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek

publicaties over en van letterkundigen
gegevens uit de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren

7.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

8.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.