Mr. L.A. (Ad) Geelhoed - EU monitor

EU monitor
Thursday, October 1, 2020
calendar

Mr. L.A. (Ad) Geelhoed

foto Mr. L.A. (Ad) Geelhoed vergrootglas
Source: Parlement.com.

Zeer invloedrijke secretaris-generaal en adviseur van minister-president Kok en daarna advocaat-generaal bij het Hof van Justitie in Luxemburg. Doorliep een loopbaan als wetenschapper (onder meer buitengewoon hoogleraar) en ambtenaar, en was lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Had als S.G. van Economische Zaken een groot aandeel in de totstandkoming van de nieuwe Mededingingswet. Groeide op in een streng gereformeerd milieu, maar kwam later enigszins toevallig op een vrijzinnig-liberaal lyceum. Beschikte over grote intellectuele gaven en analytisch vermogen.

in de periode 1990-2006: secretaris-generaal

1.

First names

Leendert Adrie (Ad)

2.

Personal data

Place and date of birth
Vught, 12 November 1942

Place and date of death
Arnhem, 20 April 2007

3.

Party/Movement

Party/Parties
PvdA (Partij van de Arbeid)

4.

Main functions and occupations

  • secretaris-generaal ministerie van Economische Zaken, from 1 July 1990 until 1 April 1997
  • secretaris-generaal ministerie van Algemene Zaken, from 1 April 1997 until 1 October 2000
  • (deeltijd)hoogleraar Leer van de Beleidsintegratie in Europa, (Rijks)universiteit Utrecht, from 1 July 1998 until 1 December 2007 (vanaf 1 november 2006 kernhoogleraar)
  • advocaat-generaal Hof van Justitie van de Europese Unie te Luxemburg, from 6 October 2000 until 7 October 2006
  • lid/vicevoorzitter College van de OPTA (Onafhankelijke Post- en Telecom Autoriteit), from 7 October 2006 until 20 April 2007

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

  • bijzonder hoogleraar 'ontwikkeling in het democratisch-socialisme in relatie tot wetenschap en samenleving' (Dr. J.M. den Uyl-leerstoel), Universiteit van Amsterdam, from September 2005 until 2007
  • docent NSOB (Nederlandse School voor Openbaar Bestuur) te 's-Gravenhage

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Miscellaneous

Private life
Zijn vader was marechaussee-officier

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.