I.J.A. (Alexander) Gogel

foto I.J.A. (Alexander) Gogel
bron: R.E. van Ditzhuyzen
Source: Parlement.com.

De belangrijkste en bekwaamste minister uit de Bataafs-Franse tijd. Was voor zijn ministerschap eigenaar van een handelshuis in Amsterdam. Kreeg in 1798 bestuursfuncties tijdens het radicale bewind en behield die onder latere, gematigder regeringen. Ontwierp als minister van Financiën het eerste landelijke (uniforme) belastingstelsel, dat in 1806 werd ingevoerd. Wist daardoor de inkomsten van het rijk sterk te laten toenemen. Stond in hoog aanzien bij Napoleon en diende onder hem als minister tijdens de inlijving door Frankrijk. Na het herstel van de onafhankelijkheid was zijn rol nagenoeg uitgespeeld en keerde hij terug naar de nijverheid.

technocraat
in de periode 1798-1813: agent (Bataafse tijd), minister, secretaris van staat, lid Intermediair Uitvoerend Bewind

1.

First names

Isaäc Jan Alexander (Alexander)

2.

Personal data

Place and date of birth
Vught, 10 December 1765

Place and date of death
Overveen (gem. Bloemendaal), 13 June 1821

3.

Party/Movement

Party/Movement
unitariër, democratisch (na 1801 gematigder)

4.

Main functions and occupations

 • intendant-generaal van het Keizerrijk Frankrijk voor de financiën en schatkist in Holland, from 1 December 1810 until 16 November 1813
 • eigenaar blauwselfabriek te Overveen

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Other positions

 • staatsraad in buitengewone dienst, Raad van State, from January 1821 until 13 June 1821
 • lid Staatscommissie algemene wet voor het belastingstelsel, from January 1820 until March 1821

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

Activities as minister
 • Bracht in 1807 een Muntwet tot stand, waarbij de rijksdaalder, de gulden en halve gulden zilveren standaardmunten werden, met daarnaast gouden standaardmunten van twintig en tien gulden.

8.

Miscellaneous

algemeen (3/7)
 • Bracht in 1806 de Patentwet tot stand, Door deze wet werd, tegen betaling, uitoefening van bijna alle beroepen vrij. De gilden werden afgeschaft.
 • Trad in 1809 af, omdat de koning diverse taken van het ministerie van Financiën verzelfstandigde en de minister de zeggenschap daarover ontnam, namelijk Schatkistbeheer, Amortisatiefonds, Publieke Schuld, Domeinen en Douane
 • Was mede verantwoordelijk voor de totstandkoming van de Nationale Konstgallerij, voorloper van het Rijksmuseum. Het genationaliseerde kunstbezit van de stadhouder vormde hiervoor grotendeels de basis.

Private life
 • Vertaalde het Duitse zangspel 'De Apotheker en de doctor' van Carl Ditters von Dittersdorf
 • Zijn vader was Duits officier in Staatse dienst

Titles of nobility
 • chevalier de l'Empire, 1811

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.