Mr. F.L.W. (Frits) baron de Kock

foto Mr. F.L.W. (Frits) baron de Kock
Naar de originele foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie
Source: Parlement.com.

Jeugdvriend van koning Willem III, wiens kamerheer en particulier secretaris hij was. In 1854 directeur van het Kabinet des Konings en in die functie zeer invloedrijk. Nam actief deel aan kabinetsformaties en werd door sommigen als een intrigant beschouwd. Toen zijn invloed afnam en hij op te veel tegenstand was gestuit, nam hij ontslag. Werd later gerehabiliteerd en tot baron verheven.

in de periode 1854-1868: directeur Kabinet van de Koning(in)

1.

Personal data

Surnames
Frederik Lodewijk Willem (Frits)

Changes in name or title
 • Jhr.Mr. F.L.W. de Kock, until 3 May 1881
 • Mr. F.L.W. baron de Kock, from 3 May 1881

Place and date of birth
Amboina (Ned.-Indië), 29 August 1818

Place and date of death
's-Gravenhage, 20 June 1881

2.

Main functions and occupations

 • commies van staat, Raad van State, from 1844 until 1847
 • referendaris, Kabinet des Konings, from 1847 until July 1849
 • particulier secretaris van koning Willem III, from 2 July 1849 until 14 September 1863
 • directeur Kabinet des Konings, from 21 January 1854 until 1 February 1868 (benoemd bij K.B. van 14 januari 1854)

Formal job title
 • minister van staat, from 10 October 1863 until 20 June 1881

3.

Other positions

 • kamerheer in buitengewone dienst van koning Willem III, from 14 January 1854
 • secretaris van de ministerraad, from 14 January 1854 until 31 January 1862

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

4.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

5.

Miscellaneous

Campaign trail
 • Was in januari 1868 Tweede Kamerkandidaat in het district 's-Gravenhage, maar werd niet gekozen

Titles of nobility
 • jonkheer
 • baron, 3 May 1881

6.

Publications

Publications
C.A. Tamse, "Kock, Frederik Lodewijk Willem de (1818-1881)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel II, 308

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland

7.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

8.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.