Jhr.Mr. P.H. Gevers Deynoot

foto Jhr.Mr. P.H. Gevers Deynoot
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Source: Parlement.com.

Directeur van het Kabinet der Koningin ten tijde van koningin-regentes Emma en de eerste regeringsjaren van Wilhelmina. Zoon van de Haagse burgemeester. Werd in 1875 ambtenaar van het Kabinet en in 1893 al tijdelijk belast met de leiding daarvan. Van Houten benoemde hem in 1894 definitief toen door verzet van Emma was afgezien van een drastische reorganisatie van het Kabinet. Hield goed het oog op toekenning van de juiste ridderorden aan staatslieden en benaderde in 1897 namens de jonge koningin Wilhelmina de kandidaten voor de functie van kabinetsformateur.

in de periode 1894-1899: directeur Kabinet van de Koning(in)

1.

Personal data

Surnames
Pieter Hendrik

Place and date of birth
's-Gravenhage, 31 July 1848

Place and date of death
Zeist, 1 July 1899

2.

Main functions and occupations

  • referendaris Kabinet des Konings, from 1 October 1875 until October 1894
  • tijdelijk belast met het beheer van het Kabinet der Koningin, from 24 March 1893 until October 1894
  • directeur Kabinet der Koningin, from October 1894 until 1 July 1899 (sinds 17 maart 1899 met ziekteverlof)

3.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

4.

Miscellaneous

algemeen
  • Adviseerde in 1894 koningin Emma om geen toestemming aan minister Van Houten te geven om stukken over de kamerontbinding openbaar te maken. Dit advies werd opgevolgd.
  • Polste in 1897 namens de jonge koningin achtereenvolgens Gleichman, Röell en Pierson of zij als kabinetsformateur wilden optreden
  • Voorkwam in 1898, door op het ontbreken van precendenten te wijzen, dat vanwege de inhuldiging van Wilhelmina alle ministers werden onderscheiden. Alleen Pierson kreeg een onderscheiding.

5.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

6.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.