Jhr.Mr. P.H. Gevers Deynoot

foto Jhr.Mr. P.H. Gevers Deynoot
Source: Parlement.com.

Directeur van het Kabinet der Koningin ten tijde van koningin-regentes Emma en de eerste regeringsjaren van Wilhelmina. Zoon van de Haagse burgemeester. Werd in 1875 ambtenaar van het Kabinet en in 1893 al tijdelijk belast met de leiding daarvan. Van Houten benoemde hem in 1894 definitief toen door verzet van Emma was afgezien van een drastische reorganisatie van het Kabinet. Hield goed het oog op toekenning van de juiste ridderorden aan staatslieden en benaderde in 1897 namens de jonge koningin Wilhelmina de kandidaten voor de functie van kabinetsformateur.

in de periode 1894-1899: directeur Kabinet van de Koning(in)

1.

First names

Pieter Hendrik

2.

Personal data

Place and date of birth
's-Gravenhage, 31 July 1848

Place and date of death
Zeist, 1 July 1899

3.

Main functions and occupations

  • tijdelijk belast met het beheer van het Kabinet der Koningin, from 24 March 1893 until October 1894
  • directeur Kabinet der Koningin, from October 1894 until 1 July 1899 (sinds 17 maart 1899 met ziekteverlof)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

5.

Miscellaneous

algemeen
  • Adviseerde in 1894 koningin Emma om geen toestemming aan minister Van Houten te geven om stukken over de kamerontbinding openbaar te maken. Dit advies werd opgevolgd.
  • Polste in 1897 namens de jonge koningin achtereenvolgens Gleichman, Röell en Pierson of zij als kabinetsformateur wilden optreden
  • Voorkwam in 1898, door op het ontbreken van precendenten te wijzen, dat vanwege de inhuldiging van Wilhelmina alle ministers werden onderscheiden. Alleen Pierson kreeg een onderscheiding.

6.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

7.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.