J.B. van Heutsz

foto J.B. van Heutsz
Source: Parlement.com.

Officier en koloniaal bestuurder, die vorm gaf aan een nieuwe imperialistische politiek, gericht op de buitengewesten. Staat bekend als de pacificator van Atjeh en werd jarenlang door vele Nederlanders als een held beschouwd. Gezien het feit dat bij de pacificatie circa 70.000 inlanders omkwamen, werd hij later symbool voor een verderfelijk koloniaal bewind. Werd in Amsterdam geëerd met een groot monument. Vrolijk man, optimist, echter met een gebrek aan mensenkennis en kennis van de Indische samenleving. Gold als enigszins roekeloos en trad bruusk op. De enige niet-koninklijke Nederlander die een staatsbegrafenis kreeg.

in de periode 1904-1909: Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië

1.

First names

Joannes Benedictus

2.

Personal data

Place and date of birth
Coevorden, 3 February 1851

Place and date of death
Montreux, 11 July 1924

Place and date of burial
Amsterdam, 9 June 1927 (herbegraven (staatsbegrafenis) op de Oosterbegraafplaats)

3.

Main functions and occupations

 • chef Generale Staf te Batavia, from June 1897 until December 1898
 • burgerlijk en militair Gouverneur van Atjeh en onderhorigheden, from December 1898 until 1 October 1904
 • Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië, from 1 October 1904 until 18 December 1909 (benoemd bij K.B. van 20 juli 1904)

Military rank (officer) (2/8)
 • generaal-majoor, from December 1898 until 1 October 1900
 • luitenant-generaal, from 1 October 1900

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Other positions

 • voorzitter Maatschappij ter bevordering van het natuurkundig onderzoek der Nederlandsche Koloniën, around 1919
 • lid Raad van Commissarissen Stoomvaartmaatschappij "Nederland", around 1923

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Miscellaneous

algemeen
 • Voltooide in 1904 de 'pacificatie' van Atjeh en van de andere buitengewesten via een geslaagde contra-guerilla
 • Wees bij zijn aftreden als G.G. een verheffing in de adelstand af, omdat hij de titel jonkheer te laag vond

Private life (3/5)
 • In Coevorden staat een standbeeld van hem
 • Op landgoed "Bronbeek" bij Arnhem staat eveneens een monument ter zijner nagedachtenis
 • Zijn vader was artillerie-officier

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

7.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

8.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.