J.Ch.J. (Han) Lammers

foto J.Ch.J. (Han) Lammers
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

Journalist, voorman van Nieuw Links i en bestuurder. Zoon van de directeur van de Rijksvoorlichtingsdienst. Was redacteur van 'De Groene' en speelde midden jaren zestig een belangrijke rol bij de vernieuwing van de PvdA. Was de man achter de anti-KVP-resolutie in 1969. Als wethouder van Amsterdam kwam hij in conflict met zijn partij. Werd daarna landdrost van de IJsselmeerpolders, burgemeester en de eerste Commissaris van de Koningin in Flevoland. Bekwaam bestuurder. Orgelliefhebber en organist

in de periode 1986-1996: Commissaris van de Koning(in)

1.

Personal data

Place and date of birth
Amsterdam, 10 September 1931

Place and date of death
Amsterdam, 5 July 2000

2.

Party/Movement

Party/Parties
PvdA (Partij van de Arbeid), from 1966

3.

Main functions and occupations

  • landdrost openbaar lichaam "Zuidelijke IJsselmeerpolders", from 1 August 1976 until 1 January 1984
  • burgemeester van Almere, from 1 January 1984 until 1 January 1986
  • Commissaris van de Koningin in Flevoland, from 1 January 1986 until 1 October 1996
  • waarnemend burgemeester van Groningen, from 16 February 1998 until 1 October 1998 (na het aftreden van burgemeester H.G. Ouwerkerk)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

  • voorzitter curatorium Anne Frank Stichting, from 1 November 1990 until July 2000
  • voorzitter Raad voor de waardering van onroerende zaken, from December 1992 until July 2000

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Miscellaneous

algemeen
  • Op grond van een door hem op het PvdA-congres van maart 1969 ingediende motie besloot de PvdA bij de verkiezingen van 1971 geen stembusakkoord te zullen sluiten met de KVP en evenmin regeringsverantwoordelijkheid met die partij te zullen aangaan

Private life (3/4)
  • Versloeg in 1961 als journalist van het Algemeen Dagblad het proces-Eichmann in Jeruzalem
  • Zijn eerste echtgenote was een dochter van dr. Max Euwe
  • Zijn vader, dr. G.J. Lammers, was journalist en directeur van de Rijksvoorlichtingsdienst

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

8.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.