Ing. M. (Matty) de Bruijne

foto Ing. M. (Matty) de Bruijne
Source: Parlement.com.

Bescheiden arbeidzame liberaal met technische opleiding, wars van publiciteit en bestuurlijk stuntwerk, die door zijn brede kennis van zaken waardering genoot als een gedegen no-nonsense provinciebestuurder. Krachtig pleitbezorger van het referendum. Bezocht als Commissaris van de Koningin in Gelderland niet de raden der gemeenten, maar de colleges van B&W. Betrekkelijk jong gestorven regent met gevoel voor humor, altijd gekleed in driedelig grijs.

in de periode 1983-1991: Commissaris van de Koning(in)

1.

First name

Matthijs (Matty)

2.

Personal data

Place and date of birth
Vlaardingen, 2 October 1932

Place and date of death
Nijmegen, 29 May 1991

3.

Party/Movement

Party/Parties
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), from 1957

4.

Main functions and occupations

  • lid Provinciale Staten van Utrecht, from 2 June 1966 until 16 November 1983
  • lid Gedeputeerde Staten (belast met onder meer economische zaken, bestuurlijke organisatie, waterbeheer en toezicht gemeentefinanciĆ«n) van Utrecht, from 5 June 1974 until 16 November 1983
  • Commissaris van de Koningin in Gelderland, from 16 November 1983 until 29 May 1991 (benoemd bij K.B. van 14 oktober 1983)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

  • voorzitter ICBB (Interdepartementale Commissie Binnenlands Bestuur), from 1 October 1985
  • lid Raad van Commissarissen BNG (Bank van Nederlandse Gemeenten), from 1986 until 29 May 1991

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Miscellaneous

Private life
Zijn vader was eigenaar van een viswinkel in Vlaardingen; daarin werkte ook zijn moeder mee

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.