Mr. S. (Schelto) baron van Heemstra

foto Mr. S. (Schelto) baron van Heemstra
bron: Persoonlijkheden
Source: Parlement.com.

Zoon van een antirevolutionair Tweede Kamerlid, die na een loopbaan in het bedrijfsleven zonder veel bestuurlijke ervaring in 1925 Commissaris van de Koningin in Gelderland werd. Zette zich zowel als Commissaris als nadien sterk in voor het cultuur- en natuurbehoud in Gelderland. Tijdens de oorlog bleef hij op zijn post hoewel het verzet er bij hem op aandrong om af te treden. Werd na de oorlog op non-actief gezet en kreeg in 1946 eervol ontslag. Godsdienstige man met een zakelijke instelling.

in de periode 1925-1946: Commissaris van de Koning(in)

1.

First name

Schelto (Schelto)

2.

Personal data

Place and date of birth
Hillegom, 5 December 1879

Place and date of death
Arnhem, 26 March 1960

3.

Party/Movement

Party/Parties
ARP (Anti-Revolutionaire Partij)

4.

Main functions and occupations

  • firmant firma "Tiedeman & Van Kerchem", suikerhandelaren te Batavia, from 1920 until 1923
  • ambteloos, from 1923 until 16 April 1925
  • Commissaris van de Koningin in Gelderland, from 16 April 1925 until 19 September 1944 (benoemd bij K.B. van 28 maart 1925)
  • Commissaris van de Koningin in Gelderland, from 20 July 1945 until 1 January 1946 (eervol ontslag op verzoek bij K.B. van 19 december 1945)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Other positions

  • voorzitter Nederlandse Heide-Maatschappij, from 1948 until 1957
  • lid bestuur Vereniging tot Christelijke verzorging van Geestes- en Zenuwzieken, from 1951 until 1959

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Miscellaneous

algemeen
  • Werd in 1945 gestaakt (op non-actief gezet in afwachting van zuivering), onder andere omdat hij een circulaire van de bezetter aan de burgemeesters over spitwerkzaamheden had doorgezonden, ondanks een verbod door het kabinet in Londen
  • Zowel de provinciale ambtenaren als de gedeputeerden pleitten na de oorlog voor zijn terugkeer, omdat aan zijn vaderslandliefendheid niet behoefde te worden getwijfeld. Ook een commissie o.l.v. oud-minister Van Boeijen was voor zijn terugkeer, maar de voormalige illegaliteit sprak zich uit tegen voortzetting van zijn commissariaat.

Private life
Een zoon van hem was burgemeester van Ferwerderadeel, een andere zoon ambassadeur

8.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.