Mr.dr. L.H.N. Bosch ridder van Rosenthal

foto Mr.dr. L.H.N. Bosch ridder van Rosenthal
bron: Portretalbum Nederlandse Adel, 1937
Source: Parlement.com.

Autoritaire en openhartige regent, gespeend van diplomatieke gaven, strijdlustig nationalist en orangist die als Commissaris van de Koningin in 1940 na de capitulatie een onverzoenlijke houding jegens de Duitse bezettingsautoriteiten aannam en daarom al gauw ontslag kreeg. Moedig en energiek edelman, die uitgroeide tot één van de belangrijkste leiders van het verzet. Voorzitter van het College van Vertrouwensmannen. Nadat Bureau Inlichtingen hem verdacht had gemaakt bij Wilhelmina, was hij diep gegriefd toen het staatshoofd hem na de oorlog niet wilde ontvangen. In het interbellum, een bekwaam en ijverig burgemeester die op zijn ponteneur stond, in Groningen zeer gehecht was aan de openbare heiliging van de zondagochtend en in Den Haag de maximumsnelheid afschafte.

in de periode 1934-1953: staatsraad in buitengewone dienst, Commissaris van de Koning(in), burgemeester van 's-Gravenhage, lid College van Vertrouwensmannen

1.

First names

Lodewijk Hendrik Nicolaas

2.

Personal data

Place and date of birth
Dordrecht, 7 April 1884

Place and date of death
Zeist, 30 January 1953

Place and date of burial
Oude begraafplaats te Zutphen

3.

Party/Movement

Party/Parties
CHU (Christelijk-Historische Unie) (sinds omstreeks 1928)

4.

Main functions and occupations

 • burgemeester van Brummen, from 16 December 1917 until 16 June 1924 (benoemd bij K.B. van 21 november 1917)
 • burgemeester van Groningen, from 16 June 1924 until 1 December 1930 (benoemd bij K.B. van 13 mei 1924)
 • Commissaris van de Koningin in Utrecht, from 1 June 1934 until 5 February 1941 (benoemd bij K.B. van 19 april 1934; gepensioneerd door de Duitsers)
 • voorzitter College van Vertrouwensmannen, from 26 August 1944 until 26 May 1945 (door de regering aangewezen college dat na de bevrijding het gezag moest waarnemen)
 • Commissaris van de Koningin in Utrecht, from 6 May 1945 until 1 November 1946 (sinds december 1945 op non-actief vanwege gezondheid)
 • staatsraad in buitengewone dienst, Raad van State, from 28 August 1945 until 30 January 1953

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

 • president College van Curatoren Rijksuniversiteit Utrecht, from 1945 until 1 December 1950
 • voorzitter Centrale Beleggingsraad, from 1947

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen (3/5)
 • Werd in februari 1941 samen met zijn college Van Sonsbeeck van Limburg ontslagen. Zij werden vanwege hun anti-Duitse houding de 'scherpslijpers' genoemd; wat hij overigens als een geuzennaam beschouwde.
 • Hield na zijn ontslag een indrukwekkende toespraak tot zijn ambtenaren, waarin hij hen opriep hun werk te blijven, tenzij zij dat niet langer meenden te kunnen doen.
 • Nam ondanks zijn zwakke gestel intensief deel aan verzetswerk

Private life (3/5)
 • Zijn zoon was burgemeester van Rhenen. Hij was gehuwd met een dochter van jhr. C.J. den Tex, Tweede Kamerlid.
 • Zijn vader was officier van justitie te Zwolle
 • Zijn echtgenote was een nicht van F.D. graaf Schimmelpenninck, Tweede Kamerlid

Anecdotes and citations
 • Hechtte aan zijn waardigheid. Hij bleek, tot verbazing van de Groningers, een trouw kerkganger, maar miste een aparte burgemeestersbank in de Martinikerk. In Den Haag maakte hij er als burgemeester bezwaar tegen op Prinsjesdag in de Ridderzaal op de vierde rij te moeten plaatsnemen.

Pseudonyms and nicknames
 • "Bossu" (schuilnaam als 'Vertrouwensman')
 • "Verburg" (schuilnaam als 'Vertrouwensman')

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.