Jhr.Mr. C.G.C. Quarles van Ufford

foto Jhr.Mr. C.G.C. Quarles van Ufford
Source: Parlement.com.

Erudiete jurist met veel culturele en maatschappelijke belangstelling, die tien jaar de gewaardeerde griffier was van de Staten van Utrecht. Daarna burgemeester van Apeldoorn, onderbroken door langdurige gevangenschap tijdens de bezetting. Na de oorlog de gerespecteerde Commissaris van de Koningin in Gelderland, die van de Gedeputeerden weinig ruimte kreeg voor het voeren van een eigen beleid. Sociaal voelende Hervormde edelman, principiële CHU'er, die in zijn Utrechtse jaren veel werk verzette voor de kerkelijke armenzorg.

in de periode 1946-1957: Commissaris van de Koning(in)

1.

First names

Cypriaan Gerard Carel

2.

Personal data

Place and date of birth
Bennekom, 3 December 1891

Place and date of death
Leusden, 4 February 1985

3.

Party/Movement

Party/Parties
CHU (Christelijk-Historische Unie)

4.

Main functions and occupations

 • chef afdeling gemeentelijke zaken (rang: hoofdcommies), Provinciale Griffie te Zwolle, from 1921 until 1 December 1923
 • griffier Staten van Utrecht, from 1 December 1923 until 1 September 1934
 • burgemeester van Apeldoorn, from 1 September 1934 until 26 June 1941 (uit zijn ambt gezet door de bezetter)
 • burgemeester van Apeldoorn, from 5 May 1945 until 1 January 1946
 • Commissaris van de Koningin in Gelderland, from 1 January 1946 until 1 January 1957 (benoemd bij K.B. van 21 december 1945)

Internment
geïnterneerd gijzelaarskamp te Sint-Michielsgestel

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Other positions

 • voorzitter Staatscommissie Vervanging Armenwet, from 11 July 1947 until 31 August 1954
 • lid curatorium Stichting Reactor Centrum Nederland, around 1958

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Miscellaneous

algemeen
 • Maakte vanaf juli 1942 in het gijzelaarskamp deel uit van de 'Heren XVII', een uit diverse stromingen bestaande groep intellectuelen die nadachten over het naoorlogse Nederland. Tot de groep behoorden onder anderen A.A.M. Struycken en E.M.J.A. Sassen (RKSP), P. Lieftinck (CHU), W. Banning en M. van der Goes van Naters (SDAP), A.M. Joekes en W. Schermerhorn (VDB), J.H.A Logemann en de historicus P. Geyl.
 • Ondertekende in december 1945 met 48 partijgenoten een verklaring tegen samenwerking tussen ARP en CHU

Private life
 • Promoveerde bij prof. B.C. de Savornin Lohman
 • Zijn schoonvader, H.Ph.J. baron van Heemstra, was burgemeester van Harmelen en van Veldhuizen (1895-1907) en van De Bilt (1907-1927)

Non-acceptance of political functions
 • minister van Buitenlandse Zaken, June 1946 (geweigerd)

8.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.