P. (Pieter) Lycklama à Nijeholt

foto P. (Pieter) Lycklama à Nijeholt
bron: RKD
Source: Parlement.com.

Edelman en zoon van een arts uit Bolsward die zijn loopbaan bij de marine begon en daarna bestuurlijke functies vervulde. Na het burgemeesterschap van Franeker en een korte periode in Leeuwarderadeel burgemeester van Leeuwarden. Na slechts twee jaar burgemeester van Rotterdam te zijn geweest, werd hij Commissaris van de Koningin in Overijssel.

in de periode 1893-1909: Commissaris van de Koning(in), burgemeester van Rotterdam

1.

First name

Petrus (Pieter)

2.

Personal data

Place and date of birth
Bolsward, 25 August 1842

Place and date of death
Zwolle, 15 June 1913

3.

Main functions and occupations

 • burgemeester van Franeker, from 1 March 1868 until 15 October 1882
 • lid Provinciale Staten van Friesland voor het kiesdistrict Franeker, from 3 July 1871 until 1 December 1891
 • burgemeester van Leeuwarderadeel, from 15 October 1882 until 1 November 1883
 • burgemeester van Leeuwarden, from 1 November 1883 until 1 December 1891
 • burgemeester van Rotterdam, from 1 December 1891 until 1 December 1893 (benoemd bij K.B. van 29 oktober 1891)
 • Commissaris van de Koningin in Overijssel, from 1 December 1893 until 1 August 1909 (benoemd bij K.B. van 11 november 1893)

Military rank (officer)
luitenant-ter-zee tweede klasse, from 1 July 1863 until 1 October 1867

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Other positions

 • volmacht waterschap "Vijf deelen Zeedijken Binnendijks"
 • lid hoofdbestuur Friesche Maatschappij van landbouw en veeteelt

5.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Miscellaneous

Private life (3/4)
 • Zijn oudste dochter was gehuwd met een zoon van Th.Ph. baron Mackay, Tweede Kamerlid en lid Rekenkamer
 • Zijn vader was arts te Bolsward en lid van Provinciale Staten van Friesland
 • Was gehuwd met een nicht

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

7.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

8.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.