Mr. Th.W. baron van Zuylen van Nievelt

foto Mr. Th.W. baron van Zuylen van Nievelt
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Source: Parlement.com.

Gelderse edelman, die na zijn rechtenstudie belastingambtenaar in Zeeuws-Vlaanderen werd. Zat ook in Provinciale Staten van Zeeland, waar hij tot gedeputeerde werd benoemd. Nam die benoeming niet aan en werd twee jaar later lid van de Algemene Rekenkamer. Bleef dat vierentwintig jaar en was vervolgens nog anderhalf jaar voorzitter van de Rekenkamer.

in de periode 1856-1881: lid Algemene Rekenkamer, president Algemene Rekenkamer

1.

Personal data

Surnames
Theodoor Willem

Place and date of birth
Barneveld, 5 January 1813

Place and date of death
Neuenahr (Dld.), 3 July 1881

2.

Main functions and occupations

  • lid Provinciale Staten van Zeeland, from 7 April 1853 until December 1855 (voor het kiesdistrict Hulst)
  • lid Gedeputeerde Staten van Zeeland, from 12 July 1853 until 27 September 1853 (nimmer ter vergadering geweest)
  • lid Algemene Rekenkamer, from 1 January 1856 until 1 January 1880 (benoemd bij K.B. van 17 november 1855)
  • voorzitter Algemene Rekenkamer, from 1 January 1880 until 3 July 1881

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

3.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

4.

Miscellaneous

Private life
  • Zijn vader was landeigenaar en lid van Gedeputeerde Staten van Gelderland. HIj woonde op landdgoed Den Briellard bij Barneveld
  • Een broer van hem was burgemeester van Barneveld en later lid van Gedeputeerde Staten van Gelderland

5.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

6.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.