Mr. A.R. Arntzenius

foto Mr. A.R. Arntzenius
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie
Source: Parlement.com.

Tweeëndertig jaar de gewaardeerde griffier van de Tweede Kamer. Telg van een patriciërsfamilie. Was voor hij griffier werd chef van de afdeling binnenlands bestuur op Binnenlandse Zaken. Gaf de Handelingen van de grondwetsherziening van 1887 uit. Als blijk van waardering voor zijn griffierswerk werd hij op zeventigjarige leeftijd benoemd tot staatsraad in buitengewone dienst. Zijn overlijden werd door de Kamer als een groot verlies beschouwd, vanwege de bekwame wijze waarop hij zijn taken vervulde en vanwege zijn bescheidenheid en eenvoud.

in de periode 1888-1920: staatsraad in buitengewone dienst, Griffier Tweede Kamer

1.

Personal data

Surnames
Abraham Robert

Place and date of birth
Delft, 22 March 1850

Place and date of death
's-Gravenhage, 16 June 1920

2.

Main functions and occupations

  • hoofdambtenaar Provinciale Griffie te 's-Gravenhage, from 1873 until July 1876
  • griffier Staten van Zeeland, from 25 July 1876 until 1 January 1878
  • chef afdeling binnenlands bestuur (rang: referendaris), ministerie van Binnenlandse Zaken, from 1 January 1878 until May 1888
  • griffier Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 14 May 1888 until 16 June 1920
  • staatsraad in buitengewone dienst, Raad van State, from 22 March 1920 until 16 June 1920

3.

Other positions

secretaris-lid Staatscommissie inzake de administratieve rechtspraak (Staatscommissie-Kappeyne van de Coppello), from 16 September 1891 until 11 September 1894

4.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

5.

Miscellaneous

Private life
  • Zijn eerste echtgenote was een kleindochter van jhr. P.J. Boddaert, Tweede Kamerlid
  • Door zijn tweede huwelijk zwager van de kunstschilder Willem Witsen
  • Zijn vader was directeur van de Koninklijke Academie voor Indische Bestuursambtenaren en van de Billiton Maatschappij

6.

Publications

Publications
  • "N.R.C." en "Het Vaderland", 17 juni 1920
  • Ned. Patriciaat, 1917

7.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

8.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.