Dr.Mr. M. (Marten) Oosting

foto Dr.Mr. M. (Marten) Oosting
bron: Marten Oosting
Source: Parlement.com.

Tweede Nationale ombudsman i, die in de twaalf jaar dat hij dat ambt bekleedde (1987-1999) sterk bijdroeg aan vestiging van het instituut Nationale ombudsman als gezaghebbend orgaan. Was aan de Technische Hogeschool Twente de eerste onderwijsdecaan van de nieuwe faculteit bestuurskunde en daarna hoogleraar bestuursrecht en bestuurskunde in Groningen. Zocht als Ombudsman regelmatig de publiciteit en bracht zo een breed publiek in aanraking met zijn werkzaamheden. Was na zijn vertrek als Ombudsman lid van de Raad van State i. Leidde onder andere de onderzoeken naar de Vuurwerkramp in Enschede (2000-2001) en naar de Ontnemingsschikking (2015-2016). Evenwichtige Groninger met goede managementkwaliteiten.

in de periode 1987-2013: lid Raad van State, staatsraad in buitengewone dienst, staatsraad, Nationale ombudsman

1.

First name

Marten (Marten)

2.

Personal data

Place and date of birth
Winschoten, 11 November 1943

3.

Party/Movement

Party/Parties
PvdA (Partij van de Arbeid)

4.

Main functions and occupations

  • hoogleraar bestuursrecht en bestuurskunde, Rijksuniversiteit Groningen, from 1 January 1980 until 1 October 1987 (na vervallen onderscheid lector/hoogleraar)
  • staatsraad in buitengewone dienst, Raad van State, from 1 May 2009 until 1 September 2010
  • staatsraad, afdeling advisering van de Raad van State, from 1 September 2010 until 1 June 2013

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Other positions

Current
  • lid bestuur Kirchheiner Stichting voor Ombudsman en Democratie, from 2009

Previous (2/28)
  • voorzitter Commissie Individuele Schrijnende Gevallen, from 2013 until 2017
  • voorzitter Raad van Toezicht Stichting Volkswagen Car Claim, from 2017

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
voorzitter sectie III Afdeling advisering Raad van State (Financiën, Sociale zaken en Werkgelegenheid, Volksgezondheid, Welzijn en Sport), from 2002 until 2013

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Miscellaneous

algemeen
  • Had als Ombudsman een wekelijkse column in dagblad 'De Telegraaf'

Private life
Zijn vader was onderwijzer, schoolhoofd en later onderwijsinspecteur

8.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.