Jhr. F.S. van Bylandt Halt

Source: Parlement.com.

Gelderse edelman, die op jonge leeftijd bij de marine kwam en daar zijn opleiding kreeg bij de vlootvoogd Van Kinsbergen. Vocht onder meer mee tegen de Marokkaanse zeerovers en was later commandant van diverse eskaders. Tijdens de Republiek voorstander van modernisering van de marine. Onder koning Lodewijk was hij voorzitter van het Wetgevend Lichaam. De soeverein vorst, met wie hij overigens een slechte verhouding had, benoemde hem in 1814 tot lid van de Raad van State en verleende hem de titel graaf. Aan zijn lidmaatschap van de Raad van State kwam echter spoedig een einde.

in de periode 1806-1814: lid Wetgevend Lichaam (1806-1810), lid notabelenvergadering, lid Raad van State

1.

Personal data

Surnames
Frederik Sigismund

Place and date of birth
Wageningen, 13 April 1749

Place and date of death
's-Gravenhage, 2 February 1828

2.

Party/Movement

Party/Movement
orangist

3.

Main functions and occupations

 • lid Wetgevend Lichaam, from 4 October 1806 until 27 July 1810 (voor het departement Gelderland)
 • lid Vergadering van Notabelen, 29 en 30 maart 1814 (voor het departement Boven-IJssel)
 • lid Raad van State, from 12 April 1814 until 5 July 1814 (benoemd bij S.B. van 6 april 1814)
 • lid Provinciale Staten van Gelderland, from 19 September 1814 until 2 February 1828 (voor de Ridderschap)

Military rank (officer)
 • schout bij nacht, from 1793
 • vice-admiraal, from 1813

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Other positions

 • lid Ridderschap van Gelderland, from August 1814 until 2 February 1828
 • staatsraad in buitengewone dienst, Raad van State, from 16 September 1815 until 2 February 1828

5.

Miscellaneous

algemeen
 • Kreeg in juli 1814 samen met E. Canneman ontslag als lid van de Raad van State

Private life
 • Zijn vader was officier; zijn moeder was staatsdame van koningin Anna Paulowna

Titles of nobility
 • jonkheer, 28 August 1814

6.

Publications

Publications
 • A.J. van der Aa, Biographisch Woordenboek de Nederlanden, deel II, 1701
 • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel IV, 377
 • A.M. Elias en P.C.M. Schölvinck, "Volksrepresentanten en wetgevers" (1991)

Biografisch Woordenboek(en)
 • biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland
 • biografie opgenomen in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek

7.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

8.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.