Z.K.H. (prins Willem) Willem Nicolaas Alexander Frederik Karel Hendrik prins der Nederlanden, prins van Oranje-Nassau

foto Z.K.H. (prins Willem) Willem Nicolaas Alexander Frederik Karel Hendrik prins der Nederlanden, prins van Oranje-Nassau
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Source: Parlement.com.

Oudste zoon van koning Willem III en koningin Sophia die als koosnaam "Wiwill" had. Raakte omstreeks 1874 in ernstig conflict met zijn vader. Eerst vanwege het gedrag van zijn vader jegens zijn moeder, later omdat de koning hem toestemming weigerde voor een huwelijk met gravin Mathie van Limburg Stirum. Leefde zijn laatste levensjaren in Parijs. Leidde daar een tamelijk losbandig leven. Overleed op 38-jarige leeftijd.

in de periode 1858-1879: lid Raad van State (van rechtswege)

1.

Personal data

Place and date of birth
's-Gravenhage, 4 September 1840

Place and date of death
Parijs, 11 June 1879

Place and date of interment
Delft, 26 June 1879

2.

Main functions and occupations

 • vermoedelijk troonopvolger, from 17 March 1849 until 11 June 1879
 • inspecteur der cavalerie, tevens belast met het toezicht over de Kon. Marechaussee, from 19 February 1861 until 20 January 1877 (ontslag op eigen verzoek)
 • lid Raad van State van rechtswege, from 4 September 1858 until 11 June 1879
 • opperbevelhebber Nederlandse leger, from 22 July 1870 until 30 September 1870 (tijdens de mobilisatie vanwege de Frans-Duitse oorlog)

Military rank (officer)
 • luitenant-generaal der infanterie, from 6 March 1860 until 19 February 1863
 • luitenant-generaal leger in Nederlands-Indië, from 1861
 • luitenant-admiraal, from 1863
 • generaal der infanterie, from 19 February 1863

3.

Other positions

 • chef regiment Russische dragonders van de Oekraïne, from 1860
 • chef Russische regiment infanterie van Wologda, nr. 18 "Prins van Oranje", from 1860

Honorary positions
 • erelid Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden
 • erevoorzitter Amsterdamsche Kanaalmaatschappij, around 1870

4.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

5.

Miscellaneous

algemeen (3/9)
 • Keerde kort na de begrafenis van koningin Sophia op 20 juni 1877 terug naar Parijs, waar hij tot zijn dood bleef
 • Liet op de dag dat zijn vader hertrouwde de luiken van Paleis Kneuterdijk sluiten
 • Overleed ten gevolge van een combinatie van longontsteking, pleuritis en bronchitis

Pseudonyms and nicknames
"Wiwill" (koosnaam)

Titles of nobility
 • prins van Oranje, from 17 March 1849

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

6.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

7.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.