H.K.H. prinses Beatrix , prinses van Oranje-Nassau, prinses van Lippe-Biesterfeld, enz., enz., enz.

foto H.K.H. prinses Beatrix , prinses van Oranje-Nassau, prinses van Lippe-Biesterfeld, enz., enz., enz.
Source: Parlement.com.

Prinses Beatrix was tot zij op 30 april 2013 abdiceerde ten gunste van haar zoon Willem-Alexander regerend vorstin. Als zodanig trad zij op 30 april 1980 aan. Prinses Beatrix is de oudste dochter van koningin Juliana en prins Bernhard. Zij studeerde rechten in Leiden en heeft speciale belangstelling voor het gehandicaptenbeleid en voor cultuur. In 1966 huwde zij met Claus von Amsberg, die in 2002 overleed. Zij kregen drie zonen, van wie de middelste, prins Friso, in 2013 is gestorven. Door haar met grote plichtsbetrachting, waardigheid en betrokkenheid uitgeoefende koningschap verwierf zij veel aanzien en waardering. In 1996 ontving zij de Karlsprijs en in 2005 kreeg zij een eredoctoraat aan de Leidse Universiteit.

in de periode 2013-heden: lid Raad van State (van rechtswege), staatshoofd, voormalig staatshoofd

1.

Personal data

Changes in name or title
 • H.K.H. prinses Beatrix, prinses der Nederlanden, prinses van Oranje-Nassau, prinses van Lippe-Biesterfeld (prinses Beatrix), from 31 January 1938 until 30 April 1980
 • H.M. Beatrix Wilhelmina Armgard, koningin der Nederlanden, prinses van Oranje-Nassau, prinses van Lippe-Biesterfeld, enz., enz., enz. (koningin Beatrix), from 30 April 1980 until 30 April 2013

Place and date of birth
Soestdijk (gem. Baarn), 31 January 1938

2.

Main functions and occupations

 • vermoedelijk troonopvolgster, from 4 September 1948 until 30 April 1980
 • van rechtswege lid Raad van State, from 31 January 1956 until 30 April 1980 (geïnstalleerd 7 februari 1956)
 • koningin der Nederlanden, from 30 April 1980 until 30 April 2013 (werd op 30 april 1980 tevens ingehuldigd)

3.

Other positions

Current
 • internationaal trustee Wereldnatuurfonds

Previous (2/13)
 • Grootmeester (Huis-)orde van de Gouden Leeuw van Nassau (samen met de Groothertog van Luxemburg)
 • voorzitter Raad van State, from 30 April 1980 until 30 April 2013

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Honorary positions (2/5)
 • beschermvrouwe Prinses Beatrix Fonds
 • erevoorzitter Unicef Nederland

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

4.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

5.

Miscellaneous

algemeen (3/114)
 • Bracht in 2012 een officieel bezoek aan Turkije, in het kader van 400 jaar Nederlands-Turkse betrekkingen
 • Beëdigde op 5 november 2012 de (nieuwe) bewindslieden van het kabinet-Rutte II
 • Bracht in 2013, in het gezelschap van de prins van Oranje en van prinses Máxima, een staatsbezoek aan Brunei en Singapore

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

6.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

7.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.