A.J. van Vollenhoven

Source: Parlement.com.

Amsterdamse bierbrouwer, die behoorde tot de stedelijke elite. Had in 1814 zitting in de Vergadering van Notabelen.

in de periode 1814: lid notabelenvergadering

1.

Personal data

Surnames
Antoni Jan

Place and date of birth
Amsterdam, 6 April 1784

Place and date of death
Amsterdam, 21 October 1826

2.

Main functions and occupations

  • firmant bierbrouwerij "de Gekroonde Valk" te Amsterdam
  • lid Vergadering van Notabelen, 29 en 30 maart 1814 (voor het departement Zuiderzee)
  • lid Provinciale Staten van Holland, from 19 September 1814 until 21 October 1826 (voor de steden, Amsterdam)

3.

Miscellaneous

Private life
  • Na zijn overlijden werd Ananias Willink toeziend voogd over zijn minderjarige kinderen
  • Zijn vader was bierbrouwer en azijnmaker

4.

Publications

Publications
Ned. Patriciaat, 1967

archivalia
archief-familie Van Vollenhoven en Van der Poorten, Stadsarchief Amsterdam

5.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

6.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.