Prof.Mr. H. Tollius

foto Prof.Mr. H. Tollius
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie
Source: Parlement.com.

Veelzijdige geleerde die hoogleraar in Harderwijk en Leiden was. Doceerde in Harderwijk geschiedenis, Grieks en welsprekendheid en na 1809 in Leiden onder meer diplomatie en Griekse letterkunde. Speelde een belangrijke rol bij de scholing van de kinderen van de prins-erfstadhouder (de latere Willem I) en bij het beheer van diens landerijen in Polen. Had in maart 1814 zitting in de Vergadering van Notabelen in Amsterdam. Medeoprichter van de Leidse Maatschappij van Nederlandse Letterkunde.

in de periode 1814: lid notabelenvergadering

1.

Personal data

Surnames
Herman

Place and date of birth
Breda, 28 February 1742

Place and date of death
Zoeterwoude, 30 April 1822

2.

Main functions and occupations

  • hoogleraar geschiedenis, welsprekendheid en Griekse taal, Hogeschool te Harderwijk, from 10 June 1767 until 1776 (tevens docent vaderlandse geschiedenis)
  • hoogleraar statistiek en diplomatie, Hogeschool te Leiden, from 10 June 1809 until 1812
  • hoogleraar Griekse (en sinds 1814 tevens Latijnse) letterkunde, Hogeschool te Leiden, from 1812 until 30 April 1822
  • lid Vergadering van Notabelen, 29 en 30 maart 1814 (voor het departement Monden van de Rijn)
  • belast met het onderwijs van prins Frederik aan de Hogeschool te Leiden

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

3.

Other positions

lid commissie voor de reorganisatie van het hoger onderwijs

4.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

5.

Miscellaneous

Private life
  • Moest in 1787 met het prinselijk gezin uitwijken naar Het Loo, maar keerde later terug naar 's-Gravenhage
  • Zijn vader was advocaat en griffier der lenen van Breda

6.

Publications

Publications
  • Levensbericht in Jaarboek van de Nederlandsche Maatschappij der Letterkunde, 1822
  • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel V, 950

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek

publicaties over en van letterkundigen
gegevens uit de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren

7.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

8.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.