Prof.Dr. P.J. van Maanen

foto Prof.Dr. P.J. van Maanen
Naar de originele foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie
Source: Parlement.com.

Hoogleraar geneeskunde in Harderwijk en later in de chirurgie in Amsterdam, broer van C.F. van Maanen, die zitting had in de Vergadering van Notabelen van 1814. Was lijfarts van koning Lodewijk Napoleon en lid van diverse wetenschappelijke genootschappen.

in de periode 1814: lid notabelenvergadering

1.

Personal data

Surnames
Pieter Jacobus

Place and date of birth
's-Gravenhage, 2 November 1770

Place and date of death
Amsterdam, 17 November 1854

2.

Main functions and occupations

 • hoogleraar geneeskunde, Hogeschool te Harderwijk, from 15 June 1796 until October 1808
 • lijfarts van koning Lodewijk Napoleon, from October 1808 until 1 July 1810
 • commissaris-generaal voor geneeskundige zaken, from 4 August 1808 until January 1811
 • hoogleraar praktische chirurgie, Atheneum Illustre te Amsterdam, from 1 January 1811 until 19 February 1813 (benoemd 31 oktober 1810)
 • arts en chirurg te Amsterdam, from February 1813 until 16 December 1848
 • lid Vergadering van Notabelen, 29 en 30 maart 1814 (voor het departement Zuiderzee)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

3.

Other positions

 • lid bestuur Genootschap ter bevordering van de heelkunde, from 1819 until 1829
 • secretaris Genootschap ter bevordering van de heelkunde, from 1829 until 1852

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

4.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

5.

Miscellaneous

Private life (3/4)
 • Werd in oktober 1806 benoemd tot hoogleraar geneeskunde, anatomie en chirurgie aan de Hogeschool te Groningen, maar zag af van het aannemen van een benoeming na het overlijden van zijn schoonvader en van zijn collega Forsten. In 1807 verhinderde Lodewijk Napoleon zijn vertrek naar Groningen.
 • Weigerde in december 1815 een benoeming tot hoogleraar in Utrecht
 • Zijn vader was raadsheer in het Hof van Holland en Zeeland

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

6.

Publications

Publications
 • A. van der Boon Cz., "Levensbericht van Pieter Jacob van Maanen", Jaarboek Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, 1855
 • Ned. Patriciaat, 1910

publicaties over en van letterkundigen
gegevens uit de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren

7.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

8.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.