J.P. van Hoeij

Source: Parlement.com.

Officier, die in 1814 namens het departement van de Monden van de Rijn (Brabant) deel uitmaakte van de Notabelenvergadering. Streed in 1794 in de Oostenrijkse Nederlanden aan geallieerde zijde mee tegen de Fransen (Slag bij Landrecies) en was vanaf 1813 commandant in Noord-Brabant. Besloot zijn loopbaan als lid van het Hoog Militair Gerechtshof.

in de periode 1814: lid notabelenvergadering

1.

Personal data

Surnames
Jan Pieter

Place and date of birth
's-Gravenhage, 30 July 1755

Place and date of death
Vlijmen, 13 October 1838

2.

Main functions and occupations

  • landeigenaar en ambachtsheer
  • kolonel-commandant te 's-Hertogenbosch, from 1813
  • lid Vergadering van Notabelen, 29 en 30 maart 1814 (voor het departement Monden van de Rijn)
  • lid Hoog Militair Gerechtshof, from 10 December 1822 until 1825

Military rank (officer) (4/8)
  • luitenant-kolonel bij de gardes te voet, from 1783 until 1794
  • kolonel bij de gardes te voet, from 1794 until 6 April 1797
  • generaal-majoor, from 17 March 1814 until 21 April 1815
  • luitenant-generaal, from 21 April 1815 until 14 June 1825

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

3.

Miscellaneous

Private life
  • Zijn vader was raad in de Vroedschap van 's-Gravenhage

4.

Publications

Publications
Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel IX, 382

5.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

6.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.