Dr. P.J. Groen van Prinsterer

foto Dr. P.J. Groen van Prinsterer
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie
Source: Parlement.com.

Vader van de antirevolutionaire voorman Guillaume Groen van Prinsterer. Was arts, onder meer van koning Lodewijk Napoleon, en gezondheidsinspecteur. Kwam in 1811 in het stadsbestuur van Den Haag en had zitting in de Notabelenvergadering van 1814. Was nadien raads- en Statenlid en staatsraad in buitengewone dienst.

in de periode 1814: lid notabelenvergadering

1.

Personal data

Surnames
Petrus Jacobus

Place and date of birth
Heeze, 5 May 1764

Place and date of death
's-Gravenhage, 2 March 1837

2.

Main functions and occupations

 • lid stedelijke raad van 's-Gravenhage, from 2 January 1816 until 2 March 1837
 • lid Provinciale Staten van Holland, from 2 July 1816 until 2 March 1837 (voor de steden, 's-Gravenhage)
 • referendaris eerste klasse, Raad van State, from 1 January 1819 until 23 September 1822
 • lid in buitengewone dienst, Raad van State, from 23 September 1822 until 2 March 1837

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

3.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

4.

Miscellaneous

algemeen
 • Hij bouwde in de jaren 1804-1806 het staatsgeneeskundig toezicht op en had een belangrijk aandeel in totstandkoming van de wet van 3 juli 1807 inzake de gezondheidszorg
 • Voorstander van begraafplaatsen buiten de steden

Private life
 • Oprichter van begraafplaats "ter navolging" te Scheveningen
 • Actief voor de instandhouding van het Haagse bos en de groei van Scheveningen als badplaats, doch tegenstander van het kanaal naar Scheveningen
 • Zijn vader was predikant in Heeze en Leende, en in Uitwijk en Waardhuizen

5.

Publications

Publications
 • A.J. van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden, deel VII, 129
 • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel I, 977

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek

6.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

7.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.