Mr. D.W. Elias

Source: Parlement.com.

Amsterdamse regent tijdens de Republiek en op het einde van zijn leven burgemeester van de hoofdstad. Woonde op de Keizersgracht. Had in maart 1814, net als zijn zoon, zitting in de Vergadering van Notabelen en werd in 1815 in de adelstand verheven.

in de periode 1814: lid notabelenvergadering

1.

Personal data

Surnames
David Willem

Place and date of birth
Amsterdam, 21 August 1758

Place and date of death
Amsterdam, 7 December 1828

2.

Main functions and occupations

 • ambteloos, from January 1795 until December 1813
 • lid provisioneel bestuur van Amsterdam, from December 1813 until 1814
 • lid Vergadering van Notabelen, 29 en 30 maart 1814 (voor het departement Zuiderzee)
 • lid college van burgemeesters van Amsterdam, from 1814 until 1 March 1824
 • lid Provinciale Staten van Holland, from 8 July 1817 until 1 July 1826 (voor de steden, Amsterdam)
 • burgemeester van Amsterdam, from 1 March 1824 until 7 December 1828

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

3.

Other positions

 • lid College van Curatoren Atheneum Illustre te Amsterdam, from 1822 until December 1828
 • voorzitter Raad van Bestuur Academie voor Beeldende Kunsten

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

4.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

5.

Miscellaneous

Private life
 • Zijn vader behoorde tot de Amsterdamse regentenklasse (o.a. schepen en vroedschapslid)

Titles of nobility
 • jonkheer, 16 September 1815

6.

Publications

Publications
 • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel V, 150
 • J.E. Elias, "De Vroedschap van Amsterdam 1578-1795", deel 2, 923
 • P. Hofland, "Leden van de Raad. De Amsterdamse gemeenteraad 1814-1941"

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek

7.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

8.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.