Prof.Mr. H.C. Cras

foto Prof.Mr. H.C. Cras
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotoarchief UvA
Source: Parlement.com.

Rechtsfilosoof, die in 1814 deel uitmaakte van de Notabelenvergadering die besliste over de eerste Grondwet. Werd al kort na zijn promotie tot hoogleraar aan het Atheneum in Amsterdam benoemd en onderwees daar het publiek-, natuur- en volkenrecht. Bestudeerde verder vooral de wijsbegeerte van het recht en stond bekend als een werkzaam, bekwaam en geliefd docent. Wees hoogleraarbenoemingen in Utrecht en Leiden af en bleef daardoor bijna een halve eeuw actief in Amsterdam. Onder meer leermeester van J.M. Kemper, Jonas Daniël Meyer, Falck en Van Hall. Had in de Bataafs-Franse tijd zitting in een commissie die het burgerlijk wetboek moest samenstellen.

in de periode 1814: lid notabelenvergadering

1.

Personal data

Surnames
Hendrik Constantijn

Place and date of birth
Leiden, 4 January 1739

Place and date of death
Amsterdam, 5 April 1820

2.

Main functions and occupations

  • privédocent te Leiden (tussen de voltooiing van zijn studie en zijn aanmelding ter promovering)
  • hoogleraar Romeins en hedendaags recht (vanaf 1775 tevens publiek recht, vanaf 1790 tevens natuur- en volkenrecht), Atheneum Illustre te Amsterdam, from 1 September 1771 until 5 April 1820 (benoemd 26 juli; geschorst van 5 april tot 3 juli 1798)
  • bibliothecaris Amsterdamse boekerij, from 1784 until 5 April 1820
  • hoogleraar Franse recht en burgerlijk recht (Code Napoleon), Atheneum Illustre te Amsterdam, from 1 May 1790 until 5 April 1820
  • lid Vergadering van Notabelen, 29 en 30 maart 1814 (voor het departement Zuiderzee)

3.

Other positions

lid commissie van twaalven van de Bataafse Republiek ter opzetting ener nieuwe wetgeving (Hij werd benoemd als genoegdoening voor het feit, dat hij in 1798 tijdelijk en op onwaardige wijze tijdelijk uit zijn ambt was gezet.)

4.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

5.

Miscellaneous

Private life
  • Hij spande zich bijzonder in voor de verheffing van het Atheneum tot universiteit
  • Zijn vader was advocaat te Wageningen

6.

Publications

Publications
Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel II, 347

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek

publicaties over en van letterkundigen
gegevens uit de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren

7.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

8.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.