Mr. J.J. Cau

foto Mr. J.J. Cau
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Cornelius Rogge
Source: Parlement.com.

In Zierikzee geboren advocaat en stadsbestuurder, die namens een Haags district zitting had in de Eerste Nationale Vergadering. Was daar een onafhankelijke federalist en werd vanwege die gezindheid in 1797 niet herkozen. Weigerde in 1814 zitting te nemen in de Vergadering van Notabelen.

in de periode 1796-1797: lid Eerste Nationale Vergadering

1.

Personal data

Surnames
Jan Jacob

Place and date of birth
Zierikzee, 2 December 1750

Place and date of death
Voorschoten, 15 November 1836

2.

Party/Movement

Party/Movement
 • onafhankelijk (in de Nationale Vergadering)
 • federalist

3.

Main functions and occupations

 • pensionaris honorair van Zierikzee, from 1771 until 1773
 • raad in de Vroedschap van Zierikzee, from 1772 until 1778
 • schepen van Zierikzee, from 1773 until 1778
 • lid Eerste Nationale Vergadering, from 1 March 1796 until 1 September 1797 (voor het district 's-Gravenhage III)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Other positions

 • lid commissie ter exploitatie van de militaire zaken, from 6 September 1786
 • hoogingeland Hoogheemraadschap van Rijnland, from 1803 until 15 November 1836

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Miscellaneous

algemeen
 • Wegens zijn federalistische opvattingen werd hij niet herkozen als lid van de Tweede Nationale Vergadering.
 • Nadien heeft hij nooit meer enig politiek ambt willen aannemen. Nog in maart 1814 weigerde hij het lidmaatschap van de notabelenvergadering omdat hij 'als Zeeuw' geen vrijheid vond om de souvereiniteit van het Volk van Zeeland geheel of gedeeltelijk te abdiceren

Private life
 • Zijn vader behoorde tot de Zierikzeese regentenklasse en was afgevaardigde naar de Staten-Generaal

7.

Publications

Publications
 • A.J. van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden, deel III, 85
 • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel IX, 143

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek

8.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.