Mr. J. Both Hendriksen

Source: Parlement.com.

Utrechtse bestuurder en rechter, die in 1814 tot de kleine minderheid van Notabelen behoorde die tegen de ontwerp-Grondwet stemde. Had vooral bezwaren van godsdienstige aard.

in de periode 1814: lid notabelenvergadering

1.

Personal data

Surnames
Jan

Place and date of birth
Middelburg, 20 February 1744

Place and date of death
De Bilt, 28 August 1817

2.

Main functions and occupations

  • raadsheer Hof van Utrecht, until January 1795
  • raadsheer, departementale gerechtshof van Utrecht, from 1802 until 1807
  • president, departementale gerechtshof van Utrecht, from 1807 until 1811
  • lid Vergadering van Notabelen, 29 en 30 maart 1814 (voor het departement Zuiderzee)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

3.

Other positions

  • lid commissie betreffende het bestuur van de provinciën en landschappen, 1813
  • lid College van Curatoren Hogeschool te Utrecht, from 21 June 1817 until 28 August 1817

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

4.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

5.

Miscellaneous

algemeen
  • Stemde tegen de ontwerp-Grondwet, omdat hij vond dat er een staatsgodsdienst moest zijn, dat er meer edelen in de Staten-Generaal zitting moest krijgen, dat delicten van militairen buiten dienst gepleegd door de gewone rechter moesten worden bestraft, en dat een eventuele regent net als de koning hervormd moest zijn.

Private life
  • Zijn vader was raad en schepen van Amersfoort

6.

Publications

Publications
De Nederlandse Leeuw, 1951

7.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

8.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.