H. Bakker

Source: Parlement.com.

Koopman en bestuurder uit Broek in Waterland. Was daar maire en later burgemeester en schout. Zat namens het departement van de Zuiderzee in de Notabelenvergadering van 1814.

in de periode 1814: lid notabelenvergadering

1.

Personal data

Surnames
Harmen

Changes in name or title
Ook wel Bakker Jzn.

Place and date of birth
Broek in Waterland, 17 October 1754

Place and date of death
Broek in Waterland, 12 June 1821

2.

Main functions and occupations

  • maire van Broek in Waterland, from 28 February 1811 until 3 December 1813
  • burgemeester van Broek in Waterland, from 3 December 1813 until 1 May 1817
  • schout van Broek in Waterland, from 1 May 1817 until 22 April 1819
  • lid Vergadering van Notabelen, 29 en 30 maart 1814 (voor het departement Zuiderzee)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

3.

Other positions

luitenant burgerwacht te Broek in Waterland

4.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

5.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.