A. Backer

Source: Parlement.com.

Telg van een Amsterdamse regentenfamilie. Was onder meer kerkmeester en secretaris van de Amsterdamse Weeskamer. Had in maart 1814 zitting in de Vergadering van Notabelen, die in de Nieuwe Kerk over de Grondwet besliste.

in de periode 1814: lid notabelenvergadering

1.

Personal data

Surnames
Anthony

Place and date of birth
Amsterdam, 15 February 1746

Place and date of death
Amsterdam, 28 February 1831

2.

Main functions and occupations

  • tweede secretaris Weeskamer te Amsterdam, from 1771 until 1795
  • secretaris Krijgsraad te Amsterdam, from 1772 until 1787
  • tweede secretaris Weeskamer te Amsterdam, around 1806 and still in 1809
  • lid Vergadering van Notabelen, 29 en 30 maart 1814 (voor het departement Zuiderzee)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

3.

Miscellaneous

Private life
  • Een zoon van hem huwde met een dochter van D. Bierens, lid Notabelenvergadering
  • Zijn vader behoorde tot de Amsterdamse regentenklasse (o.a. schepen, bewindvoerder VOC)
  • Hij was de betovergrootvader van jhr. A. Röell, burgemeester van Amsterdam en Commissaris der Konining in Noord-Holland

4.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

5.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.