Mr. M.C. Bichon van IJsselmonde

foto Mr. M.C. Bichon van IJsselmonde
bron: Gemeentearchief Rotterdam
Source: Parlement.com.

Rotterdamse bestuurder die in 1840 deel uitmaakte van de Dubbele Tweede Kamer. Steunde de meeste voorstellen tot Grondwetsherziening, maar verklaarde wel dat de splitsing van Holland eerst aan Provinciale Staten had moeten voorgelegd. Was eenentwintig jaar burgemeester van Rotterdam.

regeringsgezinden ten tijde van Willem I
in de periode 1840: lid notabelenvergadering, buitengewoon lid Tweede Kamer, burgemeester van Rotterdam

1.

First names

Marinus Cornelis

2.

Personal data

Place and date of birth
Rotterdam, 2 July 1781

Place and date of death
Rotterdam, 3 August 1845

3.

Main functions and occupations

  • burgemeester van Rotterdam, from 8 March 1824 until 1 April 1845 (benoemd bij K.B. van 23 februari 1824)
  • buitengewoon lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 5 August 1840 until 5 September 1840 (voor Holland)
  • lid Provinciale Staten van Zuid-Holland, from 15 December 1840 until 3 August 1845 (voor de steden, Rotterdam)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Other positions

staatsraad in buitengewone dienst, Raad van State, from 1 April 1845 until 3 August 1845

5.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activities

as Member of the Parliament
  • Behoorde tot de 15 leden die vóór een amendement op het Adres van Antwoord stemde om te verklaren dat de Grondwet plechtanker van Neêrlands vrijheid en volksgeluk 'moet zijn' in plaats van dat zij dat 'is'
  • Stemde alleen tegen het voorstel tot wijziging van de grondwettelijke bepalingen over de periodieke aftreding van kiescolleges voor de gemeenteraden

7.

Miscellaneous

Private life
  • Promoveerde bij prof. C.W. de Rhoer
  • Zijn vader was lid van de vroedschap en schepen van Rotterdam, lid van de Admiraliteit van de Maze en bewindvoerder van V.O.C. en W.I.C.

8.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.