Mr. H.J. (Henri) baron van Doorn van Westcapelle

foto Mr. H.J. (Henri) baron van Doorn van Westcapelle
Source: Parlement.com.

Conservatieve staatsman uit een vooraanstaand Zeeuws geslacht. Trouwe dienaar van Willem I en Willem II. Vervulde tot 1818 bestuursfuncties in Zeeland en werd door Willem I in dat jaar als 31-jarige tot Gouverneur van Zeeland benoemd. In 1826 zond de koning hem als Gouverneur naar Oost-Vlaanderen. Was vervolgens vijf jaar minister van Binnenlandse Zaken en daarna secretaris van staat. Stijfde in die periode de koning in diens overtuiging dat de afscheiding van België ongedaan kon worden gemaakt. Vanaf 1841 invloedrijk als vicepresident van de Raad van State en secretaris van de ministerraad. Werd in 1848 één van de voornaamste 'slachtoffers' van de koerswijziging van de koning die hem, vertegenwoordiger van het ancient regime, ontsloeg.

ultraconservatief (vóór 1848)
in de periode 1818-1848: algemeen secretaris van staat, minister, lid Raad van State, vicepresident Raad van State, Provinciaal Gouverneur

1.

First names

Hendrik Jacob (Henri)

2.

Personal data

Changes in name or title
Mr. H.J. van Doorn (toevoeging "van Westcapelle" na huwelijk in 1810)

Place and date of birth
Vlissingen, 23 August 1786

Place and date of death
's-Gravenhage, 18 January 1853

3.

Party/Movement

Party/Movement
 • regeringsgezind (ten tijde van Willem I en Willem II)
 • ultraconservatief

4.

Main functions and occupations

 • minister van Binnenlandse Zaken ad interim, from 4 October 1830 until 29 December 1831
 • minister van Binnenlandse Zaken, from 29 December 1831 until 1 December 1836
 • secretaris van staat, from 1 December 1836 until 20 October 1840
 • opperkamerheer, from 13 January 1849 until 7 January 1852
 • opperhofmaarschalk, from 25 May 1850 until 18 January 1853

Formal job title
 • minister van staat, from 25 December 1840 until 18 January 1853

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Other positions

 • grootmeester des konings dienstdoende bij de koningin, from 30 March 1842
 • lid College van Curatoren Hogeschool te Leiden, from 1845 until 18 January 1853

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Miscellaneous

algemeen (3/4)
 • Verzette zich fel tegen de erkenning van de afscheiding van België
 • Droeg bij de inhuldiging van koning Willem II op 28 novembver 1840 de Grondwet
 • Werd ontslagen als vicepresident van de Raad van State, nadat hij geweigerd had zelf ontslag te nemen

Private life
 • Studiegenoot van L.C. Luzac, oppositioneel Tweede Kamerlid
 • Een zoon van hem huwde met de dochter van G. graaf Schimmelpenninck, Tweede Kamerlid en minister

Titles of nobility
 • baron, 4 July 1829

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

8.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.