Mr. C.Th. Elout

foto Mr. C.Th. Elout
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie
Source: Parlement.com.

Vooraanstaande staatsman uit een Haarlemse regentenfamilie en minister in de Bataafs-Franse tijd en onder Willem I. Werd onder Lodewijk Napoleon belast met de opstelling van het Wetboek van Strafrecht. Maakte in 1814 en 1815 deel uit van de Grondwetscommissies. Daarna Commissaris-Generaal in Nederlands-Indiė en vervolgens minister van Financiėn en van Marine en Koloniėn. Nam ontslag nadat het cultuurstelsel werd ingevoerd.

regeringsgezinden ten tijde van Willem I
in de periode 1806-1829: lid Staatsraad (1806-1810), minister, lid Raad van State, lid Grondwetscommissie 1813-1814, lid Grondwetscommissie 1815

1.

Personal data

Surnames
Cornelis Theodorus

Place and date of birth
Haarlem, 22 March 1767

Place and date of death
's-Gravenhage, 3 May 1841

2.

Main functions and occupations

 • lid Grondwetscommissie, from 22 April 1815 until 13 July 1815
 • commissaris-generaal van Nederlands-Indië, from 16 August 1816 until 16 January 1819
 • ambteloos, from January 1819 until 1 May 1821
 • minister van Financiën, from 1 May 1821 until 30 March 1824
 • directeur-generaal 's Lands Amortisatiesyndicaat, from 1 May 1821 until 30 March 1824
 • minister van Nationale Nijverheid en Koloniën, from 30 March 1824 until 5 April 1825
 • minister van Marine en Koloniën, from 5 April 1825 until 1 October 1829

Formal job title
 • minister van staat, from 6 September 1829 until 3 May 1841

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

3.

Other positions

 • lid commissie voor de samenstelling van een crimineel wetboek, from 18 November 1807
 • staatsraad in buitengewone dienst, Raad van State, from September 1814 until 3 May 1841

Derived functions (2/3)
 • president sectie Oorlog en Marine (Staatsraad), from 30 June 1808 until 3 July 1808
 • lid sectie wetgeving en algemene zaken (Staatsraad), from 3 July 1808 until 1 August 1810

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

4.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

5.

Activities

Legislative activities as minister
 • Bracht in 1823 de wet op het Amortisatie Syndicaat tot stand. Dit Syndicaat werd belast met de zorg voor de buitengewone uitgaven van de schatkist, de voldoening van de buitengewone pensioenen, lijfrenten en andere betalingen, het verschaffen van gelden nodig voor het Nederlandse muntwezen, verwisseling van de uitgestelde schulden, kansbiljetten en schuldbekentenissen van het Syndicaat der Nederlanden, betaling van renten van de werkelijke schuld en amortisatie van de schuld.

6.

Miscellaneous

algemeen
 • Was in 1821 toen de ontwerp-Stelselwet (over de belastingen) in de Tweede Kamer werd behandeld verhinderd door ziekte en liet de verdediging van het voorstel over aan Appelius, minister van ontvangsten.

Private life
 • Zijn vader was fabrikant en lid van de Haarlemse regentenklasse

Non-acceptance of political functions
 • lid Tweede Kamer, July 1819

7.

Publications

Publications (6/11)
 • P.J. Elout van Soeterwoude (red.), "Bijdragen betrekkelijk koloniale en andere aangelegenheden in de Raad van State", 's-Gravenhage, 1874
 • W.A. Knibbe, "De vestiging der monarchie: Het conflict Elout - Van den Bosch in verband met de voorgeschiedenis der regeeringsreglementen van 1830 en 1836", Utrecht, 1935
 • A.J. van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden, deel V, 97
 • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel I, 805
 • M.A. van Rhede van der Kloot, "Gouverneurs-Generaal en Commissarissen-Generaal van Nederlandsch-Indië, 1610-1888", 273
 • Ned. Patriciaat, 1951

publicaties over en van letterkundigen
gegevens uit de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren

In de uitgebreide versie is een overzicht van publicaties opgenomen.

8.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.