Jhr.Mr. O. Repelaer van Driel

foto Jhr.Mr. O. Repelaer van Driel
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: R.E. van Ditzhuyzen
Source: Parlement.com.

Dordtse orangistische regent die onder Lodewijk Napoleon i en Willem I i regeringsposten bekleedde. Telg van een voorname familie. Trad in 1787 toe tot de vroedschap. Als prinsgezinde werd hij in 1795 gearresteerd op beschuldiging van landverraad. Het aanvankelijk uitgesproken doodvonnis werd uiteindelijk omgezet in gevangenistraf. Vanaf 1803 bekleedde hij weer openbare functies, maar tijdens de inlijving was hij ambteloos. Als 'minister' van onderwijs wist hij diverse verbeteringen door te voeren.

orangist
in de periode 1815-1818: lid Staatsraad (1806-1810), minister, lid Grondwetscommissie 1813-1814

1.

Personal data

Surnames
Ocker

Place and date of birth
Dordrecht, 17 October 1759

Place and date of death
's-Gravenhage, 26 October 1832

2.

Party/Movement

Party/Movement
orangist

3.

Main functions and occupations

 • lid stedelijke raad van Dordrecht
 • directeur-generaal van Waterstaat, from 6 April 1814 until 16 September 1815
 • commissaris-generaal van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, from 16 September 1815 until 19 March 1818
 • directeur-generaal van de Hervormde Eredienst ad interim, from 16 September 1815 until 19 March 1818
 • minister van Waterstaat ad interim, from 1 July 1819 until 1 January 1820
 • lid Provinciale Staten van Holland, from 7 July 1818 until 26 October 1832 (voor de Ridderschap)

Formal job title
 • minister van staat, from 25 March 1818 until 26 October 1832

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Other positions

 • president Algemeene Maatschappij tot bevordering van volksvlijt te Brussel, from 1819
 • gouverneur "De Nederlandsche Bank" te Brussel, until 1830

Derived functions
 • lid sectie Oorlog en Marine (Staatsraad), from 16 June 1808 until 30 November 1808
 • president sectie Oorlog en Marine (Staatsraad), from 30 November 1808 until 1 January 1809

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activities

Activities as minister (3/4)
 • Verbeterde het onderwijs op Latijnse scholen door invoering van nieuwe vakken
 • Voerde de officiële academische graden 'kandidaat' en 'doctor' in
 • Herstelde in 1817 de in 1798 opgeheven universiteit van Leuven en bewerkstelligde de oprichting van universiteiten in Gent en Luik

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

7.

Miscellaneous

algemeen (3/5)
 • Zijn later collega Van Maanen eiste als procureur-generaal in 1797 de doodstraf tegen hem
 • Werd uiteindelijk veroordeeld tot vier jaar, die hij uitzat in de Gevangenenpoort te 's-Gravenhage
 • Nam in 1813 deel aan de besprekingen over de vorming van een voorlopig bewind

Titles of nobility
 • jonkheer, 28 August 1814

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

8.

Publications

Publications
 • A.J. van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden, deel X, 84
 • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel III, 1071
 • R.E. van Ditzhuyzen, "Jhr. Ocker Repelaer van Driel 1759-1832", in: "Onderwijs als opdracht. Leven en werk van de eerste vijftien ministers belast met het onderwijs in de periode 1798-1830", 81-86

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek

publicaties over en van letterkundigen
gegevens uit de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.