A.W.C. baron van Nagell van Ampsen

foto A.W.C. baron van Nagell van Ampsen
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: M.W. Jurriaanse
Source: Parlement.com.

Gelderse edelman, die tot de vertrouwelingen van stadhouder Willem V behoorde. Voor 1795 ambassadeur in Londen. Leidde in 1814 de Vergadering van Notabelen waarin de Grondwet werd goedgekeurd. Daarna, als opvolger van Van Hogendorp, minister van Buitenlandse Zaken. Werd na zijn aftreden belast met het toezicht op de koninklijke verzamelingen van kunst en zeldzaamheden.

orangist
in de periode 1814-1824: lid notabelenvergadering, minister

1.

Personal data

Surnames
Anne Willem Carel

Place and date of birth
's-Gravenhage, 4 January 1756

Place and date of death
's-Gravenhage, 6 February 1851

2.

Main functions and occupations

 • voorzitter inhuldigingsvergadering te Amsterdam van soeverein vorst Willem, 30 March 1814
 • secretaris van staat voor Buitenlandse Zaken, from 6 April 1814 until 16 September 1815
 • minister van Buitenlandse Zaken, from 16 September 1815 until 16 May 1824
 • ambteloos, from May 1824 (pensioen f 2500,-)
 • lid Provinciale Staten van Gelderland, from 6 July 1824 until 1849 (voor de Ridderschap)
 • belast met toezicht op de Koninklijke verzamelingen van kunst en zeldzaamheden te 's-Gravenhage

Formal job title
 • minister van staat, from May 1824 until 16 December 1851

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

3.

Other positions

 • kamerheer van koning Willem I
 • kamerheer van koning Willem II

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

4.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

5.

Activities

Policy-making activities as minister
 • Tijdens zijn ministerschap van Buitenlandse Zaken kwam in 1815 het Verdrag van Wenen tot stand over de grenzen tussen de voormalige Belgische (Oostenrijkse) provinciën, het Groothertogdom Luxemburg, Pruisen en Frankrijk

6.

Miscellaneous

algemeen
 • Maakte in 1823 met Goubau en Van Maanen deel uit van de delegatie die onderhandelde over een concordaat met de Paus

Private life
 • Zijn vader was burgemeester van Lochem, schout en landdrost van Zutphen en gedeputeerde ter Staten-Generaal
 • Zijn tweede zoon (Christien) was gehuwd met een dochter van J.Sj.G.J. van Burmania Rengers, lid Wetgevend Lichaam, lid Notabelenvergadering en staatsraad
 • Zijn echtgenote was een halfzus van H.W. van Aylva van Waardenburg, lid Wetgevend Lichaam en Eerste Kamerlid

Titles of nobility
 • jonkheer, 28 August 1814
 • baron, 25 May 1822

7.

Publications

Publications
 • A.J. van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden, deel IX, 10
 • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel II, 977
 • M.W. Jurriaanse, "De Nederlandse ministers van Buitenlandse Zaken 1813-1900"

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek

8.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.