A.W.C. baron van Nagell van Ampsen

foto A.W.C. baron van Nagell van Ampsen
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: M.W. Jurriaanse
Source: Parlement.com.

Gelderse edelman, die tot de vertrouwelingen van stadhouder Willem V behoorde. Voor 1795 ambassadeur in Londen. Leidde in 1814 de Vergadering van Notabelen waarin de Grondwet werd goedgekeurd. Daarna, als opvolger van Van Hogendorp, minister van Buitenlandse Zaken. Werd na zijn aftreden belast met het toezicht op de koninklijke verzamelingen van kunst en zeldzaamheden.

orangist
in de periode 1814-1824: lid notabelenvergadering, minister