Mr. J.H. baron Mollerus

foto Mr. J.H. baron Mollerus
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: R.E. van Ditzhuyzen
Source: Parlement.com.

Bekwame, gematigde aanhanger van het stadhouderlijk bewind, die zowel in de Bataafse Tijd als onder koning Willem I belangrijke functies bekleedde. Was net als zijn vader raadsheer in het Hof van Holland en werd daarna (ten tijde van de Republiek) secretaris van de Raad van State. Keerde in 1801 terug als bestuurder en werd door Lodewijk Napoleon in de Staatsraad benoemd. In 1806 minister van Binnenlandse Zaken en voorzitter van de ministerraad. Twee jaar later benoemde de koning hem tot minister van Eredienst. Na de inlijving lid van de Raad voor Hollandse Zaken in Parijs. Onder Willem I werd hij minister van Oorlog en daarna vicevoorzitter van de Raad van State. In 1815 lid van de Grondwetscommissie. De koning verleende hem in 1820 de titel baron.

orangist, regeringsgezinden ten tijde van Willem I
in de periode 1808-1829: minister, minister, lid Raad van State, vicepresident Raad van State

1.

Personal data

Surnames
Johan Hendrik

Changes in name or title
 • Mr. J.H. Mollerus, from 7 November 1771 until 24 November 1816
 • Jhr.Mr. J.H. Mollerus, from 24 November 1816 until 21 December 1820
 • Mr. J.H. baron Mollerus, from 21 December 1820

Place and date of birth
's-Gravenhage, 30 October 1750

Place and date of death
Utrecht, 22 June 1834

2.

Party/Movement

Party/Movement
 • orangist
 • regeringsgezind (ten tijde van Willem I)

3.

Main functions and occupations

 • commissaris-generaal voor Oorlog, from 6 April 1814 until 2 December 1814 (vanaf 28 juli 1814 waargenomen door J.W. Janssens)
 • lid Grondwetscommissie, from 22 April 1815 until 13 July 1815
 • lid Raad van State, from 2 January 1815 until 10 February 1817
 • waarnemend vicepresident Raad van State, from 7 November 1816 until 10 February 1817
 • vicepresident Raad van State, from 10 February 1817 until 1 July 1829 (tevens: secretaris van staat)

Formal job title
 • minister van staat, from 21 May 1829 until 22 June 1834

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Other positions

 • lid Ridderschap van Holland, 1818
 • lid commissie voor een nieuwe kerkelijke organisatie (voor de Nederduits Hervormden), from 24 January 1812

5.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Miscellaneous

Private life
 • Zijn vader was raadsheer en president van de Hoge Raad

Non-acceptance of political functions
 • secretaris Comité van algemene zaken van het bondgenootschap te Lande, March 1795 (geweigerd)

Titles of nobility
 • jonkheer, 24 November 1816
 • baron, 21 December 1820

7.

Publications

Publications
 • Levensbericht door M. Siegenbeek, in: Levensberichten van leden van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1835, 3
 • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel IV, 1003
 • A.M. Elias en P.C.M. Schölvinck, "Volksrepresentanten en wetgevers" (1991)
 • R.E. van Ditzhuyzen, "Johan Hendrik Mollerus", in: "Onderwijs als opdracht. Leven en werk van de eerste vijftien ministers belast met het onderwijs in de periode 1798-1830"

Biografisch Woordenboek(en)
 • biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland
 • biografie opgenomen in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek

8.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.