Dr.Mr. R. Metelerkamp

Source: Parlement.com.

Goudse regentenzoon die na de omwenteling van 1795 enige jaren geen kans had om bestuurder te worden. Pas onder Lodewijk Napoleon kreeg hij een bestuurlijke functie. Dankzij zijn contacten met Van Hogendorp werd hij in 1813 secretaris van de Grondwetscommissie. Werd in 1815 Tweede Kamerlid en was in 1821-1822 Kamervoorzitter. Had belangstelling voor economische vraagstukken. Was vanaf 1823 tevens lid van de Raad van State.

regeringsgezinden ten tijde van Willem I
in de periode 1815-1836: lid Tweede Kamer, voorzitter Tweede Kamer, lid Raad van State

1.

Personal data

Surnames
Rutger

Place and date of birth
Gouda, 4 March 1772

Place and date of death
's-Gravenhage, 9 January 1836

2.

Party/Movement

Party/Movement
regeringsgezind (ten tijde van Willem I)

3.

Main functions and occupations

 • lid en secretaris Commissie voor de landbouw in Holland (onder koning Lodewijk)
 • secretaris Grondwetscommissie, from 21 December 1813 until 1 March 1814
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 21 September 1815 until 20 October 1828 (voor Holland)
 • voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 31 October 1821 until October 1822
 • lid Raad van State, from 16 March 1823 until 9 January 1836

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Other positions

 • staatsraad in buitengewone dienst, Raad van State, until 16 March 1823
 • lid commissie voor het ontwerpen van een wet op het openbaar onderwijs, from July 1829

Derived functions
voorzitter één van de afdelingen (Tweede Kamer der Staten-Generaal) (regelmatig)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activities

as Member of the Parliament
 • Stemde in 1817 tegen de ontwerp-Wet op de middelen

7.

Miscellaneous

algemeen
 • Medewerker van G.K. van Hogendorp vóór 1813
 • Werd in 1819 als tweede en in 1822 als derde op de voordracht voor het Tweede Kamervoorzitterschap geplaatst
 • Werd in 1821 tot Tweede Kamervoorzitter gekozen door Le Heu te verslaan. Le Heu was in 1821 het enige noordelijke lid geweest dat tegen de door de zuidelijke leden fel bestreden Stelselwet had gestemd.

Private life
 • Zijn vader behoorde tot de Goudse regentenklasse en was kantonrechter
 • Hij was gehuwd met zijn nicht. Zijn oom en schoonvader was burgemeester van Zwolle.

8.

Publications

Publications
 • Levensbericht door M. Siegenbeek, in: Levensberichten van leden van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, 1836, 37
 • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel IV, 974
 • Ned. Patriciaat, 1984

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek

publicaties over en van letterkundigen
gegevens uit de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.